บทความ

23 January 2007
<p>หลังจาก ?ประชาพิจารณ์? JTEPA หรือเอฟทีเอไทย-ญี่ปุ่น ไปแล้วครึ่งวัน ( 22 ธ.ค.49) ไม่ว่าใครจะเรียกมันว่า ประชาพิจารณ์หรือไม่ แต่ผลการประชุมคราวนั้นจะถูกนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้ เพื่อให้คณะรัฐมนตรีรับรอง ก่อนที่จะนำเข้าสู่สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.)...
15 November 2006
<p>ประเทศญี่ปุ่นและฟิลิปปินส์ได้ร่วมลงนามในความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจ(JPEPA : Japan Philippines Economic Partnership Agreement ซึ่งก็คือ FTA) แล้วเมื่อเดือนกันยายน 2549 ที่ผ่านมา (ในคราวการประชุม ASEM ณ กรุงเฮลซิงกิ ประเทศฟินแลนด์) และคาดว่าจะมีผลราวเดือนเมษายน 2550...
22 August 2006
<p>ภาย ในสถานที่ประชุมเอดส์โลกครั้งที่ 16 ระหว่างวันที่ 13-18 สิงหาคม 2549 ณ เมืองโตรอนโต ประเทศแคนาดา ดูราวกับช็อปปิ้งมอลล์ขนาดมโหฬาร กลุ่มผู้คนเดินออกจากห้องสัมมนาห้องหนึ่งไปยังอีกห้องหนึ่ง ยิ่งห้องประชุมไหนมีคนดังก็จะยิ่งดึงผู้คนให้ไปมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนดังอย่าง บิลทั้งสอง (บิล...
4 December 2005
<p><font size="1"><span lang="TH" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma;">มื่อวันที่ 30 พ.ย.ที่ผ่านมา ดร.<st1:personname productid="อัทธ์ พิศาลวานิช" w:st="on">อัทธ์ พิศาลวานิช</st1:personname> ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย...
14 November 2005
<p>การจะเห็นภาพรวมของการเจรจาภายใต้องค์การการค้าโลกในขณะนี้ให้ชัดเจนได้ จำเป็นที่จะต้องเข้าใจ &ldquo;กรอบความตกลงเดือนกรกฎาคม ๒๕๔๗&rdquo; (July Framework agreement) เสียก่อน เมื่อเดือนกรกฎาคมปีที่แล้ว สิ่งที่อ้างกันว่าเป็นประโยชน์ต่อประเทศกำลังพัฒนา...
12 August 2005
ความตกลงว่าด้วยการเกษตร (Agreement on Agriculture) ถือเป็นความตกลงที่สำคัญมากฉบับหนึ่งของผลการเจรจาการค้าพหุภาคีรอบอุรุกวัย เป็นการนำสินค้าเกษตรกลับเข้ามาอยู่ภายใต้กรอบกติกาการค้าเสรีระหว่างประเทศ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากที่สหรัฐฯ ทำให้สินค้าเกษตรอยู่นอกระบบการค้าเสรีโดยการผลักดันในภาคเกษตรได้รับข้อยก...
16 May 2005
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ข้อตกลงเขตการค้าเสรีกับประเทศคู่ค้า (Free Trade Agreement, FTA) เป็นคำที่ได้ยินและพบเห็นในสื่อมวลชนต่างๆ บ่อยขึ้นตามลำดับ...
16 May 2005
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ขณะที่บทความนี้ออกตีพิมพ์ ตัวแทนฝ่ายไทยที่นำโดย นายนิตย์ พิบูลสงคราม คงกำลังหน้าดำคร่ำเครียดเจรจาเอฟทีเอกับสหรัฐ ในรอบที่ 4...
16 May 2005
<p>เอกสารฉบับนี้เป็นการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น จากข้อตกลงเขตการค้าเสรี(เอฟทีเอ) ระหว่างไทยกับสหรัฐอเมริกาต่อข้าวหอมมะลิไทย โดยมีเนื้อหาหลักแบ่งเป็น 5 ส่วน ส่วนแรกกล่าวถึงความสำคัญของข้าวหอมมะลิต่อสังคมไทย ส่วนที่สองเกี่ยวกับความเป็นมาของความขัดแย้งทางการค้าเรื่องข้าวระหว่างไทย -สหรัฐ...

Pages