บทความ

12 March 2005
<p>ผลกระทบต่อสุขภาพจากการเจรจาแบบทวิภาคีจัดตั้งเขตการค้าเสรีในบทความชิ้น นี้ มุ่งเน้นการวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการขยายความคุ้มครองทรัพย์สินทาง ปัญญา ทั้งในเรื่องการคุ้มครองสิทธิบัตรสิ่งมีชีวิต และการคุ้มครองพันธุ์พืช โดยใช้เนื้อหาการความตกลงจัดตั้งเขตการค้าเสรีระหว่างสหรัฐอเมริกาและ...
12 February 2005
<p>สืบเนื่องจากการที่นายนิมิตร เทียนอุดม ผู้อำนวยการมูลนิธิเข้าถึงเอดส์ กล่าวถึงปัญหาการขาดแคลนยาเอฟาไวเรนซ์ (Effavirenz) ที่รุนแรงมากในหนังสือพิมพ์มติชน ประจำวันที่ 29 มกราคม 2548 หน้า 5 โดยระบุว่า &ldquo;ในวันที่ 28 มกราคม 2548 โรงพยาบาลระยองไม่มียาที่จะสั่งจ่ายให้กับผู้ติดเชื้อ...
12 February 2005
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ในการเจรจา เอฟทีเอ ไทย &ndash;สหรัฐฯรอบที่สามที่พัทยาเมื่อเร็วๆนี้&nbsp; นางบาร์บารา ไวเซล ผู้แทนเจรจาของสหรัฐฯ ยืนยันว่า&nbsp;...
12 February 2005
<p><font color="#000000">จากกรณีการเร่งลดภาษีสินค้าผักผลไม้ไทย-จีน (FTA) ภายใต้กรอบ Early Harvest หรือการเปิดเสรีล่วงหน้าของความตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน-จีน ในสินค้าพิกัดศุลกากร 07 และ 08 คือผักผลไม้ มีผลให้ภาษีนำเข้าระหว่างไทย-จีน เป็น 0% นับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2546...
1 January 2005
<p>คนไทยจำนวนไม่น้อยอยากที่จะเห็น&nbsp;หุ้นส่วนทางเศรษฐกิจที่กล่าวอ้างถึง นี้นำไปสู่ผลที่เป็นรูปธรรมจริงๆ&nbsp;ไม่ใช่เปลี่ยนเพียงชื่อหนีจาก&nbsp; เอฟทีเอ&nbsp;เพื่อลดกระแสการกดดันเท่านั้น&nbsp;&nbsp;ที่สำคัญที่สุดต้อง...
1 November 2004
<p>เจรจาจนไปถึงการลงนามนำประเทศไทยเข้าผูกพันในข้อตกลงเอฟทีเอจึงเป็นกระบวน การใช้อำนาจอธิปไตยของปวงชน&nbsp;ซึ่งหาใช่อำนาจเด็ดขาดของฝ่ายบริหารที่จะดำเนิน การได้เองโดยลำพัง&nbsp;ทั้งนี้โดยกระบวนการใช้อำนาจที่ว่านี้&nbsp;&nbsp;รัฐธรรมนูญ&nbsp;ฯ&nbsp;ได้...
2 October 2004
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ภายใต้ภาวะที่การเจรจาพหุภาคีในองค์กรการค้าโลกเป็นไปอย่างล่าช้า&nbsp;...
21 October 2003
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt;" class="MsoNormal">ในขณะนี้ประเทศไทยรวม ทั้งประเทศกำลังพัฒนาทั้งหลาย กำลังชื่นชม และกระตือรือร้นในการเปิดเขตการค้าเสรี กับประเทศต่างๆ โดยเฉพาะหลังจากที่การเจรจาการค้ารอบใหม่ (รอบโดฮา) ที่เมืองแคนคูน ประเทศเม็กซิโก ขององค์การการค้าโลก (ดับเบิลยูทีโอ) ล้มเหลว...
13 October 2003
<p>แต่ประเทศที่พัฒนาแล้วกลับได้ในสิ่งที่มีความสำคัญมากกว่าและมีค่า มากกว่า คือ กรอบการเปิดตลาดเสรีสินค้าที่ไม่ใช่เกษตร(NAMA) ดังที่อธิบาย ถึงผลกระทบต่อประเทศกำลังพัฒนาที่ตามมาข้างต้น ดังนั้นการยอมจำนนด้านการอุด หนุนการส่งออก จึงเปรียบเสมือน &ldquo;หลุมพราง หรือ กับดัก&rdquo;...

Pages