บทความ

13 October 2003
<p>แต่ประเทศที่พัฒนาแล้วกลับได้ในสิ่งที่มีความสำคัญมากกว่าและมีค่า มากกว่า คือ กรอบการเปิดตลาดเสรีสินค้าที่ไม่ใช่เกษตร(NAMA) ดังที่อธิบาย ถึงผลกระทบต่อประเทศกำลังพัฒนาที่ตามมาข้างต้น ดังนั้นการยอมจำนนด้านการอุด หนุนการส่งออก จึงเปรียบเสมือน &ldquo;หลุมพราง หรือ กับดัก&rdquo;...

Pages