รายงานพิเศษ

1 November 2007
จนถึงวันนี้ กระแสโลกาภิวัตน์กำลังนำพาสังคมไทยไปสู่ปัญหาใหม่ๆ ที่ซับซ้อนและน่าปวดหัวขึ้นเรื่อยๆ การเปิดเสรีสินค้า บริการ การลงทุน ตลอดจนการยอมให้สิทธิบรรษัทต่างชาติผูกขาดทรัพย์สินทางปัญญา ไม่เพียงหมายถึงความเดือดร้อนสูญเสียของประชาชนส่วนใหญ่ในสังคม ทั้งเกษตรกรรายย่อย วิสาหกิจชุมชน เอ็สเอ็มอี...
1 November 2007
จากรูปแบบการประกอบกิจการไฟฟ้าด้วยการวางแผนและการลงทุนสร้างโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ในประเทศไทยที่ผ่านมา ทั้งการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน การสร้างเขื่อนขนาดใหญ่ ได้สร้างความเดือดร้อนต่อประชาชน สังคม สิ่งแวดล้อม และเป็นปมขัดแย้งในสังคมตลอด 50 ปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน...
26 October 2007
เครือข่าย FTA ลองของ รธน.50 ยื่นผู้ตรวจการ ขอให้ศาลวินิจฉัย JTEPA ไม่สมบูรณ์ วันศุกร์ที่ 26 ตุลาคม 2550 นี้ เวลา 14.00 น. สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน กลุ่มศึกษาข้อตกลงเขตการค้าเสรีภาคประชาชน (FTA Watch) และเครือข่ายองค์กรภาคประชาชน ได้แก่ มูลนิธิข้าวขวัญ มูลนิธิเข้าถึงเอดส์ มูลนิธิชีววิถี...
30 April 2007
องค์การการค้าโลก การรัฐประหารโลกสู่เงื้อมมือบรรษัท   The WTO Five Years of Reasons to Resist Corporate Globalization     โดย โลรี  วัลลัช  (Lori Wallach) มิเชล  สฟอร์ซา  (Michelle Sforza)   ภัควดี  วีระภาสพงษ์  แปล 8. ข้อเรียกร้องและบทสรุป...
29 April 2007
องค์การการค้าโลก การรัฐประหารโลกสู่เงื้อมมือบรรษัท   The WTO Five Years of Reasons to Resist Corporate Globalization     โดย โลรี  วัลลัช  (Lori Wallach) มิเชล  สฟอร์ซา  (Michelle Sforza)   ภัควดี  วีระภาสพงษ์  แปล 7. สิทธิมนุษยชนและสิทธิแรงงาน...
27 April 2007
องค์การการค้าโลก การรัฐประหารโลกสู่เงื้อมมือบรรษัท   The WTO Five Years of Reasons to Resist Corporate Globalization     โดย โลรี  วัลลัช  (Lori Wallach) มิเชล  สฟอร์ซา  (Michelle Sforza)   ภัควดี  วีระภาสพงษ์  แปล 6. WTO กับประเทศกำลังพัฒนา...
25 April 2007
ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวาณิชย์ นักวิจัยของทีดีอาร์ไอและหัวหน้าผู้จัดทำรายงาน "การประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจที่อาจจะได้รับจากร่างความตกลง" ได้เขียนบทความตอบคุณนันทน อินทนนท์เรื่อง "ตอบประเด็นสิทธิบัตรจุลชีพใน JTEPA กับรายงานของทีดีอาร์ไอ" โดยเผยแพร่ในหนังสือพิมพ์และเว็บไซท์ของทีดีอาร์ไอเมื่อเร็วๆนี้...
24 April 2007
องค์การการค้าโลก การรัฐประหารโลกสู่เงื้อมมือบรรษัท   The WTO Five Years of Reasons to Resist Corporate Globalization     โดย โลรี  วัลลัช  (Lori Wallach) มิเชล  สฟอร์ซา  (Michelle Sforza)   ภัควดี  วีระภาสพงษ์  แปล 5. WTO กับทรัพย์สินทางปัญญา...

Pages