ดาวน์โหลด

1 December 2006
กรีนพีซ และกลุ่มเอฟทีเอ วอท์ช (FTA-Watch)ประณามข้อตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย-ญี่ปุ่น (JTEPA) หลังพบข้อมูลอนุญาตให้ ญี่ปุ่นนำขยะพิษ และสารเคมีอันตรายมาทิ้งในประเทศไทยได้ นายบัณฑูร เศรษฐศิโรตม์ นักวิชาการของกลุ่ม FTA Watch และผู้อำนวยการโครงการยุทธศาสตร์นโยบายฐานทรัพยากร...
14 November 2006
(14 พฤศจิกายน/หน้าทำเนียบรัฐบาล) เมื่อเวลา 9 นาฬิกา ตัวแทนกลุ่มศึกษาข้อตกลงเขตการค้าเสรีภาคประชาชน (เอฟทีเอ ว็อทช์) ประมาณ 50 คนได้รวมตัวกันหน้าทำเนียบรัฐบาล ฝั่งตรงข้ามสำนักงาน ก.พ. เพื่อยื่นหนังสือต่อ พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ นายกรัฐมนตรีเพื่อขอให้หยุดการลงนามและการเจรจาข้อตกลงเขตการค้าเสรี (FTA)...
5 June 2006
เอกสารชี้แจงของรัฐบาลไทยต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติตามพันธะกรณีภายใต้กติการะหว่ างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (กรณีเอฟทีเอ ข้อ 4 หน้า 7-8)

Pages