ไทย-ฮ่องกงลงนาม ขายกองทุนข้ามชาติ

นายธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยว่า
ได้ร่วมลงนามในหนังสือแสดงเจตนา (letter of intent : LOI) ยอมรับมาตรฐานและกฎเกณฑ์ของทั้งสองประเทศ (mutual recognition) ระหว่าง ก.ล.ต.ไทยและฮ่องกง โดยมีเป้าหมายให้กองทุนรวมของทั้งสองประเทศสามารถเสนอขายหน่วยลงทุนแก่ผู้ลงทุนของกันและกันได้อย่างสะดวก (mutual fund passport) เป็นการเตรียมพร้อมให้ผู้ลงทุนทั้งสองประเทศสามารถกระจายการลงทุนไปต่างประเทศอย่างค่อยเป็นค่อยไปและบริหารความเสี่ยงได้ดีขึ้นอีกด้วย
"ประโยชน์ในด้านเพิ่มกำลังซื้อให้แก่หลักทรัพย์ของไทยนั้น สำหรับผู้ลงทุนรายย่อยของฮ่องกงที่ประสงค์จะซื้อหุ้นไทยในรูปแบบกองทุนรวม ทางเลือกขณะนี้คือต้องซื้อกองทุนรวมที่จัดตั้งในฮ่องกงเท่านั้น ส่วนการอนุญาตให้ผู้ลงทุนไทยไปซื้อกองทุนรวมของฮ่องกงนั้นมิใช่จะเปิดเสรีในทันที แต่จะดำเนินการอย่างค่อยเป็นค่อยไปโดย ก.ล.ต.จะหารือธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อกำหนดวงเงินคุมสำหรับแต่ละปี" นายธีระชัยกล่าว
สำหรับบรรยากาศการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ ดัชนีตลาดหุ้นไทยปรับตัวในแดนลบดัชนี ปิดระดับที่ 643.06 จุด ลดลง 7.81 จุด คิดเป็น 1.20% มูลค่าการซื้อขาย 17,944.66 ล้านบาท โดยนักลงทุนรายย่อยขายสุทธิ 1,678.59 ล้านบาท นักลงทุนต่างประเทศซื้อสุทธิ 2,461.09 ล้านบาท สถาบันในประเทศขายสุทธิ 782.49 ล้านบาท

หมวดหมู่ของข่าว: 

เนื้อหาข่าวเป็นการรวบรวมเพื่อการศึกษาวิจัยเท่านั้น อันเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ มิได้นำไปเพื่อการค้าแต่อย่างใด