ค้าปลีกต่างชาติขู่ย้ายการลงทุน

ต่อรองรัฐเปิด-ปิดห้างฯเวลาเดิม

นายลิขิต ฟ้าปโยชนม์ นายกสมาคมผู้ค้าปลีกไทย เปิดเผยว่า ผู้ประกอบการค้าปลีก ได้แก่ กลุ่มไฮเปอร์มาร์เก็ต ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้าจะประชุมหารือถึงความเหมาะสม ในการใช้มาตรการประหยัดพลังงานต่อไปหรือไม่ ก่อนจะนำผลสรุปจากที่ประชุมดังกล่าวส่ง ต่อไปยังกรมการค้าภายใน ก่อนวันที่ 9 มกราคม 2548
"ถ้าปัจจัยแวดล้อมดีขึ้น อาทิ ราคาน้ำมันทรงตัว คือ ไม่แพงไปกว่านี้ ก็มีความเป็น ไปได้สูงว่าจะกลับมาใช้เวลาเปิด-ปิดเช่นเดิม แต่ที่ผ่านมาผู้ประกอบการส่วนใหญ่ก็มีความ พอใจกับช่วงเวลาใหม่นี้" นายลิขิต กล่าว

แหล่งข่าวจากวงการค้าปลีกกล่าวว่า มีความเป็นไปได้สูงว่าตั้งแต่วันที่ 9 มกราคม 2548 ภาครัฐจะอนุญาตให้ผู้ประกอบการค้าปลีกกลับมาใช้เวลาเปิด-ปิดเช่นเดิม เพราะผู้ บริหารระดับสูงของไฮเปอร์มาร์เก็ต โดยเฉพาะค้าปลีกข้ามชาติกำลังพยายามล็อบบี้เรื่อง ดังกล่าว โดยหยิบประเด็นที่ว่า อาจจะไม่ขยายการลงทุนในไทย หรือโยกแผนลงทุนไปที่อื่น มาต่อรอง เนื่องจากข้อจำกัดจากมาตรการดังกล่าว และกฎหมายผังเมือง ซึ่งจะมีผลบังคับ ใช้ตั้งแต่ปี 2548 อีกทั้งตลอด 2-3 เดือนที่ผ่านมา พบว่ามาตรการดังกล่าวเป็นการแก้ไข ปัญหาประหยัดพลังงานไม่ถูกจุด เพราะที่ผ่านมาผู้ประกอบการส่วนใหญ่มีแผนลดต้นทุนค่าใช้ จ่าย โดยเฉพาะค่าไฟฟ้าอยู่แล้ว

ขณะที่ นายชำนาญ เมธปรีชากุล ผู้อำนวยการใหญ่สายการตลาดอาวุโส บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด กล่าวว่า ตลอด 2 เดือนที่ผ่านมา รู้สึกพอใจกับเวลาเปิดปิดห้าง เนื่องจากใกล้เคียงกับเวลาทำการเดิม ทำให้ไม่ส่งผลกระทบต่อยอดขายมากนัก แต่กลุ่ม ไฮเปอร์มาร์เก็ต เช่น เทสโก้ โลตัส บิ๊กซี ซูเปอร์มาร์เก็ต คาร์ฟูร์ น่าจะได้รับผลกระทบ มากกว่า เพราะกลุ่มนี้เปิดให้บริการตั้งแต่เช้า

หมวดหมู่ของข่าว: 

เนื้อหาข่าวเป็นการรวบรวมเพื่อการศึกษาวิจัยเท่านั้น อันเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ มิได้นำไปเพื่อการค้าแต่อย่างใด