ประชุมผู้นำอาเซียนเริ่มแล้ว มุ่งหารือเศรษฐกิจ - FTA

การประชุมสมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือ อาเซียน ระดับผู้นำประเทศ ที่กรุงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เริ่มการประชุมวันแรกในเช้าวันนี้ โดยมีผู้นำประเทศจาก 10 ชาติสมาชิกเข้าร่วม ซึ่งการประชุมครั้งนี้จะมุ่งเน้นเรื่องความร่วมมือทางเศรษฐกิจ และการจัดตั้งเขตการค้าเสรีอาเซียน (FTA) รวมถึงการเจรจาระหว่างอาเซียนกับประเทศจีน เกี่ยวกับการจัดตั้ง FTA อาเซียน - จีน เพื่อให้เป็นเขตการค้าเสรีขนาดใหญ่ที่สุดของโลก ครอบคลุมประชากรเกือบ 2 พันล้านคน

หมวดหมู่ของข่าว: 

เนื้อหาข่าวเป็นการรวบรวมเพื่อการศึกษาวิจัยเท่านั้น อันเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ มิได้นำไปเพื่อการค้าแต่อย่างใด