ไทยใช้สิทธิ์จีเอสพีส่งออกเพิ่ม7%

นายราเชนทร์ พจนสุนทร อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่าเดือนมกราคม กันยายน 2547 ไทยส่งออกสินค้าไปยังประเทศผู้ให้สิทธิพิเศษทางภาษี(จีเอสพี) ยกเว้นออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ มีมูลค่ารวม 33,135 ล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็น 22% ของการส่งออกโดยรวม โดยมูลค่าเพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน 7% ตลาดสำคัญเรียงตามลำดับมูลค่า ประกอบด้วยสหภาพยุโรป 3,163.35 ล้านเหรียญสหรัฐ สหรัฐ 2,304.48 ล้านเหรียญสหรัฐ ญี่ปุ่น 1,348.42 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยสินค้าสำคัญที่ส่งออกภายใต้สิทธิจีเอสพีสูง ได้แก่ ยานยนต์ เครื่องเพชรพลอยและรูปพรรณทำด้วยโลหะมีค่า เครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบ โทรทัศน์สี โดยสหภาพยุโรป มีมูลค่าการใช้สิทธิ์สูงสุดคิดเป็น 43% ของมูลค่าการใช้สิทธิ์จีเอสพีทั้งหมด

28 พฤศจิกายน 2547

หมวดหมู่ของข่าว: 

เนื้อหาข่าวเป็นการรวบรวมเพื่อการศึกษาวิจัยเท่านั้น อันเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ มิได้นำไปเพื่อการค้าแต่อย่างใด