?ไทย-สิงคโปร์?เสนอร่นเวลา?อาเซียนเป็นหนึ่งเดียว?ให้เร็วขึ้น!

บรรดาผู้นำอาเซียน เข้าร่วมประชุมสุดยอดอาเซียน (ASEAN Summit)ครั้งที่ 10 ที่ กรุงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ระหว่างวันที่ 28 ? 30 พฤศจิกายน
?ไทย -สิงคโปร์?เสนอที่ประชุมอาเซียนเป้าหมายการรวม?อาเซียนเป็นหนึ่งเดียว? ปี 2020 ช้าเกินไปควรจะเร่งให้เร็วขึ้นไม่ควรเกินปี 2012 ? 2015 ขณะที่ ?พม่า?วอนหลายประเทศเห็นใจประเทศเล็กกำลังถูกบีบให้เล็กลงกว่าเดิมและควรแก้ไขปัญหาต่างๆแบบพหุภาคี ด้าน?ทักษิณ?ลงนามแผนปฏิบัติการเวียงจันทน์ และกรอบความตกลงอาเซียนว่าด้วยการรวมกลุ่มสินค้า และกำหนดให้มีการจัดตั้งกองทุนเพื่อการพัฒนาของอาเซียน
วันนี้ (29พ.ย.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่าพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เข้าร่วมประชุมสุดยอดอาเซียน (ASEAN Summit) ครั้งที่ 10 ที่ กรุงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ระหว่างวันที่ 28 ? 30 พฤศจิกายนซึ่งนายจักรภพ เพ็ญแข โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงว่า ในการประชุมวันนี้ซึ่งเป็นการประชุมวันแรก นายกรัฐมนตรีได้แสดงความเห็นเกี่ยวกับความตกลงที่จะรวมอาเซียน ด้วยการเป็นเขตการค้าเสรี ว่า ไทยมีเป้าหมายสอดคล้องกับสิงคโปร์ที่เห็นว่าเป้าหมายในปี 2020 ไกลเกินไป ควรจะปรับให้ใกล้ขึ้น
?ลอดช่อง?เสนอรวมเป็นหึ่งให้เร็วขึ้น
?นายกรัฐมนตรีเห็นว่า ปัจจุบันไทยมีความร่วมมือเขตการค้าเสรีกับจีนและอินเดียแล้ว น่าจะเป็นสิ่งที่ช่วยให้เกิดความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ และทำให้ภาพของอาเซียนสามารถเข้ามาใกล้การเปิดเสรีการค้ายิ่งขึ้น? นายจักรภพ กล่าว
ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีสิงคโปร์เสนอความเห็นในที่ประชุมผู้นำอาเซียนว่า เป้าหมายการรวมอาเซียนเป็นหนึ่งเดียวในปี 2020 เป็นเรื่องที่ไกลเกินไป สิงคโปร์ต้องการจะเห็นการรวมกลุ่มในลักษณะที่มีการผสมกลมกลืนกัน ไม่เกินปี 2012-2015 ระหว่างนี้ควรใช้กลไกต่าง ๆ เพื่อจะให้เกิดการรวมกลุ่มในอาเซียนมากขึ้น และพอใจการริเริ่มของไทย เรื่อง 2 push x คือ การที่ 2 ประเทศในอาเซียนร่วมมือกันก่อน และใครที่สนใจก็มาเป็นประเทศที่ 3 โดยรับเงื่อนไขของ 2 ประเทศแรก โดยไม่ต้องมีการเจรจากัน แนะพลังงานทางเลือกใช้ใน?อาเซียน
นายจักรภพ กล่าวว่า นายกรัฐมนตรีได้เน้นความคิดเกี่ยวกับการผลิตพลังงานทางเลือก ด้วยน้ำมันชีวภาพ เพื่อจะใช้ในภูมิภาค โดยเฉพาะพลังงานที่มีการหมุนเวียนกลับมาใช้ได้อีก โดยเห็นว่าเป็นสิ่งที่อาเซียนควรร่วมกันพัฒนา และทำให้เกิดความสำเร็จ กลุ่มประเทศที่มีการพัฒนาน้อยควรจะกลายเป็นกำลังสำคัญในการช่วยผลิตวัตถุดิบที่จะนำไปสู่พลังงานทางเลือก หรือน้ำมันชีวภาพได้ ซึ่งญี่ปุ่นให้การสนับสนุนความคิดเรื่องปรับโครงสร้างรถยนต์ เพื่อรองรับน้ำมันชีวภาพ
นายกฯไทยเชิญ?ผู้นำอาเซียน?ลงนามห้ามค้าสัตว์ป่า
?ในที่ประชุม นายกรัฐมนตรียังได้บอกว่าจากการประชุมไซเตสด้านสิ่งแวดล้อมในไทย ไทยจึงขอให้ผู้นำอาเซียนร่วมต่อต้านการค้าสัตว์ป่าอย่างผิดกฎหมายและควรจะมีความตกลงกันเป็นสัญญาซึ่งไทยจะเป็นผู้ริเริ่ม และจะขอเชิญผู้นำอาเซียนทุกคนไปร่วมลงนาม หากเป็นไปได้ไทยจะจัดการลงนามที่พระราชวังสราญรมย์ กรุงเทพฯ เนื่องจากเป็นสถานที่ลงนามในปฏิญญากรุงเทพ ที่ก่อตั้งอาเซียนในปี พ.ศ.2510? นายจักรภพ กล่าว
นายจักรภพ กล่าวว่า นายกรัฐมนตรียังประกาศสนับสนุนการประชุมประชาคมเอเชียตะวันออก ที่มาเลเซีย และจีน แต่มีข้อสังเกตว่าจะต้องระวังไม่ให้การก่อตั้งประชาคมดังกล่าวกลายเป็นการสร้างป้อมปราการของเอเชีย รวมทั้งควรสนับสนุนความสัมพันธ์เชิงยุทธศาสตร์กลุ่มอาเซียนกับเอเชียใต้ให้เป็นกลุ่มความร่วมมือต่อเนื่อง และเพิ่มความสัมพันธ์ใกล้ชิดทางด้านเศรษฐกิจกับรัสเซีย
?หม่อง?วอนเห็นใจประเทศเล็ก
นายจักรภพ กล่าวอีกว่า พล.ท.โซ วิน นายกรัฐมนตรีพม่า เสนอให้พหุภาคีในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ เนื่องจากสถานการณ์โลกมีความซับซ้อนมากขึ้น การแก้ปัญหาของแต่ละประเทศแบบเดี่ยวจึงไม่เพียงพอ และเรียกร้องให้ผู้นำอาเซียนเห็นใจประเทศเล็กๆในกลุ่มอาเซียน ที่ถูกทำให้เล็กลงด้วยขนาดและโอกาสทางเศรษฐกิจ และเห็นว่าปัญหาต่าง ๆ เหล่านี้ ควรจะได้รับความช่วยเหลือจากเพื่อนร่วมประชาคมที่มีความเข้มแข็งมากขึ้น
?พม่ามีจุดยืนต่อต้านการก่อการร้ายและขอร่วมกับหลักการ ที่หลายชาติในอาเซียนกำลังทำอยู่ โดยเฉพาะอินโดนีเซียพร้อมยืนยันจุดยืนที่ไม่เคยให้มีการใช้ดินแดนของพม่า เพื่อให้เกิดกิจกรรมในการก่อการร้ายใด ๆ และยังเรียกร้องให้คงหลักการที่ตกลงกันที่บาหลี อินโดนีเซีย ว่าเป็นความสัมพันธ์ของอาเซียน ทั้งในเรื่องความสัมพันธ์ด้านความมั่นคง เศรษฐกิจ และสังคมวัฒนธรรม ขอให้อยู่บนพื้นฐานเช่นนี้ต่อไป? นายจักรภพ กล่าว
นายกฯลงนามแผนปฏิบัติการเวียงจันทน์
ต่อมาพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ได้ร่วมลงนามแผนปฏิบัติการเวียงจันทน์ และกรอบความตกลงอาเซียนว่าด้วยการรวมกลุ่มสินค้าและบริการสำคัญ และร่วมลงนามพิธีสารว่าด้วยการรวมกลุ่มหลายสาขาของอาเซียน และพิธีสารว่าด้วยกลไกระงับข้อพิพาทของอาเซียน
สำหรับแผนปฏิบัติการเวียงจันทน์ เป็นแผนปฏิบัติการฯ ระยะเวลา 6 ปี (ระหว่างปี 2547-2553) เพื่อการอนุมัติให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์อาเซียนค.ศ. 2020 ประกอบด้วยเป้าหมาย ยุทธศาสตร์ แผนงาน/โครงการความร่วมมือด้านความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม-วัฒนธรรม และการลดช่องว่างของระดับการพัฒนาภายในภูมิภาค รวมทั้งกลไกการดำเนินการ/การระดมทุน/การติดตามและประเมินผล เพื่อให้การดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการฯ บรรลุผล
ทั้งนี้ แผนปฏิบัติการฯ ยังกำหนดให้มีการจัดตั้งกองทุนเพื่อการพัฒนาของอาเซียน (ASEAN Development Fund) โดยให้ประเทศสมาชิกอาเซียนมีภาระผูกพันที่จะต้องบริจาคเงินสมทบ ตามแนวทางที่จะตกลงกันต่อไป
เร่งรัดกลุ่มสินค้า-บริการ11สาขา
ส่วนกรอบความตกลงว่าด้วยการรวมกลุ่มสาขาสำคัญของอาเซียน (Framework Agreement for the integration of the Priority Sectors) เป็นการเร่งรัดการรวมกลุ่มสินค้า และบริการสำคัญ 11 สาขา โดยการเร่งรัดการเปิดเสรีการค้า บริการ และการลงทุน รวมถึงการอำนวยความสะดวกและส่งเสริมการค้า
นอกจากนี้ ในช่วงเย็นวันนี้พ.ต.ท.ทักษิณ นายกรัฐมนตรีจะได้ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามความตกลงว่าด้วยสินค้า ในกรอบความตกลงความร่วมมือทางเศรษฐกิจแบบบูรณาการ ระหว่างอาเซียน-จีน และความตกลงกลไกแก้ไขปัญหาความขัดแย้งระหว่างอาเซียน-จีน ซึ่งเป็นแผนแม่บท ที่จัดทำขึ้นเพื่อกระชับและขยายความสัมพันธ์ และความร่วมมืออาเซียน-จีน เป็นการดำเนินการตามปฏิญญาร่วมอาเซียน-จีน ว่าด้วยหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์เพื่อสันติภาพและความมั่นคง ประกอบด้วยความร่วมมือในเรื่องหลัก ๆ 6 ด้านที่จะดำเนินการภายใน 5 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2548 ได้แก่ การเมืองและความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม กิจการในภูมิภาคและระหว่างประเทศ การสนับสนุนด้านการเงินต่อแผนปฏิบัติการฯ โดยจีนประกาศจะสมทบเงินจำนวน 5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ภายใต้กองทุนความร่วมมืออาเซียน-จีน และกลไกในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ผู้นำอาเซียนยังได้รับรองเอกสารที่สำคัญ ๆ คือแผนปฏิบัติการประชาคมความมั่นคงอาเซียน (ASEAN Security Community Plan of Action) มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแนวทางการดำเนินการ เพื่อบรรลุการจัดตั้งประชาคมความมั่นคงอาเซียนที่มีสันติสุข และเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ภายในปี ค.ศ. 2020 ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ บทนำ ใน 6 หัวข้อหลัก ได้แก่ (1) Political Development (2) Shaping and Sharing of Norms (3) Conflict Prevention (4) Conflict Resolution (5) Post-Conflict Peace Building และ (6) Implementing Mechanisms ส่วนที่ 2 คือ รายละเอียดกิจกรรมภายใต้ทั้ง 6 หัวข้อ อาทิ การจัดทำกฎบัตรอาเซียน การส่งเสริมความร่วมมือในประเด็นความมั่นคงแบบใหม่ การส่งเสริมความร่วมมือด้านความมั่นคงทางทะเล เป็นต้น
แผนปฏิบัติการประชาคมสังคม-วัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-cultural Community) เพื่อเป็นแนวทางการดำเนินการเพื่อบรรลุการจัดตั้งประชาคมสังคม-วัฒนธรรมอาเซียน ภายใต้กรอบความร่วมมือ 4 ด้าน คือ (1) การสร้างประชาคมแห่งสังคมที่เอื้ออาทร (2) การแก้ไขผลกระทบต่อสังคมอันเนื่องมาจากบูรณาการด้านเศรษฐกิจ (3) การสนับสนุนความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม และ (4) การเสริมสร้างรากฐานของประชาคมอาเซียน

หมวดหมู่ของข่าว: 

เนื้อหาข่าวเป็นการรวบรวมเพื่อการศึกษาวิจัยเท่านั้น อันเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ มิได้นำไปเพื่อการค้าแต่อย่างใด