ผู้บริหาร กฟผ.รวบรัดแปรรูป รับ8แนวทางเข้าตลาด

กล่อม พนง.โหวตชี้ขาด
ผู้บริหาร กฟผ.รวบรัด 8 แนวทางแปรรูป หลังผลการศึกษาของคณะทำงาน-บอสตัน คอนซัลท์ กรุ๊ป เสนอ 3 รูปแบบ 14 แนวทาง เผยมีเพียง 2 ข้อคงฐานะรัฐวิสาหกิจ คือ
นำโรงไฟฟ้าใหม่เข้าตลาด-ใช้สัญญาซื้อขายไฟค้ำเงินกู้ "ไกรสีห์" เตรียมกล่อมพนักงานคาดสิ้น ธ.ค.นี้สรุปทุกอย่าง เตรียมงัดระบบโหวตชี้ขาด ขณะที่ "ศิริชัย" ยันจุดยืนสหภาพฯ "ไม่แปรรูป"
เมื่อวันที่ 29 พ.ย. ฝ่ายบริหารและคณะทำงานรวมถึงบริษัท บอสตัน คอนซัลท์ กรุ๊ป ซึ่งรวบรวมข้อมูลและนำเสนอทางเลือกอนาคตการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) นำโดยนายไกรสีห์ กรรณสูต ผู้ว่าฯ กฟผ. ได้ประกาศเสียงตามสายเพื่อชี้แจงถึงผลการศึกษาแนวทางการแปรรูปให้พนักงานทั้งประเทศที่สำนักงานใหญ่ บางกรวย
อย่างไรก็ตาม ก่อนการชี้แจงมีพนักงาน กฟผ.บางส่วนไม่พอใจเนื่องจากไม่สามารถเข้าไปร่วมฟังในห้องประชุม เพราะห้องประชุมมีขนาดเล็กและส่วนใหญ่ที่เข้าไปนั่งฟังในห้องประชุมเป็นผู้บริหารระดับผู้อำนวยการฝ่ายขึ้นไป โดยนายอุดร ขุนวิไชย รองผู้ว่าการฝ่ายพัฒนาไฟฟ้า เป็นตัวแทนของคณะทำงานชี้แจงผลการศึกษารูปแบบการแปรรูปแบ่งเป็น 3 รูปแบบ 14 แนวทาง ประกอบด้วยรูปแบบที่ 1 การคงไว้ซึ่งการเป็นรัฐวิสาหกิจของ กฟผ. ซึ่งมี 3 แนวทาง คือ 1.เป็นรัฐวิสาหกิจเช่นปัจจุบัน 2.นำสัญญาซื้อขายไฟมาค้ำประกันการกู้ 3.นำโรงไฟฟ้าใหม่เข้าตลาดหลักทรัพย์
รูปแบบที่ 2 รวม กฟผ.เข้ากับการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) แบ่งออกเป็น 3 แนวทาง คือ 1.รวมเข้ากับ กฟน. และ กฟภ. 2.รวมเข้ากับ กฟน.และ กฟภ. แล้วแบ่งเป็นภาค 3.นำ กฟน.และ กฟภ.มารวมกับระบบส่ง กฟผ. แต่แยกการผลิตออก
รูปแบบที่ 3 แปลงเป็นบริษัทมี 8 แนวทาง โดยมี 2 แนวทางที่ยังคงให้ กฟผ.เป็นรัฐวิสาหกิจ คือ การนำโรงไฟฟ้าใหม่เข้าตลาดและการนำสัญญาซื้อขายไฟมาช่วยในการกู้เงิน
ส่วนอีก 6 แนวทางเป็นการแปลงสภาพ กฟผ.เป็นบริษัท ได้แก่ แปลงเป็นบริษัทและรัฐถือหุ้น 100% ตลอดไป, นำ กฟผ.ทั้งองค์กรเข้าตลาดหลักทรัพย์ เพื่อระดมทุนโครงการใหม่ โดยไม่ขายหุ้นเดิม, นำเฉพาะระบบส่งและโรงไฟฟ้าพลังความร้อนเข้าตลาดฯ, นำเฉพาะโรงไฟฟ้าพลังความร้อนเข้าตลาดฯ, นำเฉพาะโรงไฟฟ้าพลังความร้อนใหม่และโรงไฟฟ้าที่ต้นทุนต่ำเข้าตลาดฯ และนำเฉพาะโรงไฟฟ้าใหม่เข้าตลาดฯ
นายอุดร ระบุว่า เมื่อวิเคราะห์หลายด้านแล้ว มีเพียง 8 แนวทางที่เป็นประโยชน์ ได้แก่ รูปแบบการคงเป็นรัฐวิสาหกิจ คือ การนำสัญญาซื้อขายไฟมาค้ำประกันการกู้เงินและนำโรงไฟฟ้าใหม่เข้าตลาดหลักทรัพย์ ขณะที่การรวม 3 การไฟฟ้าไปสังกัดกระทรวงพลังงานเป็นเรื่องยาก ส่วนการแปลงเป็นบริษัทมีความเป็นไปได้หมดยกเว้น 2 แนวทาง คือ มีผู้ร่วมทุนใน กฟผ. และหาผู้ร่วมทุนในธุรกิจผลิตไฟฟ้าเพราะจะเกิดคำถามว่าเป็นใครและจะไม่โปร่งใส
นายไกรสีห์กล่าวว่า ภายในเดือน ธ.ค.นี้ กฟผ.จะสรุปแนวทาง 2-3 แนวทาง เพื่อนำเสนอกระทรวงพลังงาน ซึ่งมอบให้ระดับรอง 13 สายงานรวบรวมความเห็นจากพนักงาน ส่วนวิธีการคัดเลือกอาจใช้ระบบการโหวตเพื่อความโปร่งใส
"กฟผ.ไม่สามารถเลือกแนวทางคงความเป็นรัฐวิสาหกิจเช่นปัจจุบัน เนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายไม่ให้รัฐวิสาหกิจก่อหนี้สาธารณะเกินกว่า 50% ของจีดีพี แต่ขณะนี้อยู่ที่ 40% กว่าแล้ว นอกจากนี้ต้องเตรียมตัวรองรับการแข่งขันที่เพิ่มขึ้นและแผนปรับโครงสร้างค่าไฟฟ้าใหม่ ซึ่งถ้าต้องการให้รักษาระดับค่าไฟที่ต่ำก็ต้องผลิตไฟฟ้าเองส่วนหนึ่ง ต้องหาเงินมาเลี้ยงตัวเองอย่างยั่งยืน" นายไกรสีห์กล่าว
นายศิริชัย ไม้งาม ประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ กฟผ. (สร.กฟผ.) กล่าวว่า การชี้แจงครั้งนี้เป็นการชี้แจงให้ฝ่ายบริหารฟังเท่านั้น ส่วนพนักงานรับฟังจากเสียงตามสาย ซึ่งในวันที่ 2 ธ.ค.นี้ จะมีการเชิญตัวแทนจากสหภาพฯ ไปรับฟัง และในวันที่ 8-9 ธ.ค.นี้ สร.กฟผ.จะเปิดประชุมวิสามัญเพื่อรับฟังความคิดเห็นของพนักงาน
"เรายังยืนในจุดยืนเดิม คือไม่แปรรูปทั้งสิ้น เราเข้าใจว่าองค์กรถูกบีบเพื่อให้แปลงสภาพ ซึ่งฝ่ายบริหารเองก็ยังไม่ได้สรุปจะเอาแนวทางใด" นายศิริชัยกล่าว

หมวดหมู่ของข่าว: 

เนื้อหาข่าวเป็นการรวบรวมเพื่อการศึกษาวิจัยเท่านั้น อันเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ มิได้นำไปเพื่อการค้าแต่อย่างใด