การไฟฟ้าฯผวาม็อบต้าน ไกร์สีห์เสนอ8แนวทาง

ให้พนักงานเลือกก่อนแปรรูป
กฟผ.เดินหน้าปรับองค์กร เสนอแนวทางแปรรูป 8 รูปแบบให้พนักงานร่วมคัดเลือก ให้เหลือเพียง 2-3 รูปแบบ ก่อนเสนอให้กระทรวงพลังงานตัดสิน"ไกร์สีห์"คาดจะได้ข้อสรุป ก่อนสิ้นปีนี้
นายไกรสีห์ กรรณสูต ผู้ว่าการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ. )เปิดเผย ว่า คณะทำงานรวบรวมข้อมูล และนำเสนอทางเลือกอนาคตองค์กร กฟผ. ที่มีนายบุญชู ดิเรกสถาพร รองผู้ว่าการ และกรรมการผู้จัดการ บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด (มหาชน)เป็น ประธาน ได้เสนอทางเลือกในการพัฒนาองค์กร กฟผ. จำนวน 14 ทางเลือก ให้คณะบริ หาร กฟผ. พิจารณา
อย่างไรก็ตาม กฟผ.เห็นว่าแนวทางที่เป็นไปได้มีอยู่ 8 ทางเลือก คือ 1.แปลงเป็นบริษัท เอกชน โดยรัฐบาลถือหุ้น 100% 2.หาผู้ร่วมทุนใน กฟผ. 3.หาผู้ร่วมทุนในธุรกิจผลิตไฟฟ้า 4. กฟผ.ทั้งองค์กรเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ 5.ให้นำระบบส่งโรงไฟฟ้าพลังความร้อน เข้าตลาดหลักทรัพย์ฯ 6.ให้นำโรงไฟฟ้าความร้อนเข้าตลาดหลักทรัพย์ฯ 7.ให้นำโรงไฟฟ้า พลังความร้อนใหม่ และโรงไฟฟ้าที่แข่งขันได้เข้าตลาดหลักทรัพย์ฯ และ 8.ให้นำโรงไฟฟ้า พลังความร้อนใหม่เข้าตลาดหลักทรัพย์ฯ
ทั้งนี้ ฝ่ายบริหารจะมีการนำไปรับฟังเสียงสะท้อนกับพนักงานของ กฟผ. และพิจารณาข้อดีข้อเสีย เพื่อเลือกให้เหลือ 2-3 รูปแบบที่เหมาะสมที่สุดโดยเร็ว ก่อนที่จะนำไปเจรจากับรัฐ บาล
"เกณฑ์ในการประเมินทางเลือก ต้องให้รัฐบาล พนักงาน ประชาชน ผู้เกี่ยวข้องอื่นๆ ยอมรับได้มากที่สุด" นายไกรสีห์ กล่าวและว่า
ส่วนอีก 6 ทางเลือกที่ฝ่ายบริหาร กฟผ. พิจารณาแล้วไม่สามารถดำเนินการได้ คือ ทางเลือกการเป็นรัฐวิสาหกิจเช่นปัจจุบัน เพราะขัดต่อนโยบายของรัฐ และไม่สามารถขยาย งานในอนาคต ไม่มีเงินสำหรับลงทุนในอนาคต
สำหรับทางเลือกที่จะรวม กฟผ. กับการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) และ การไฟฟ้า ส่วนภูมิภาค (กฟภ.) เข้าด้วยกันนั้นทำได้ยาก เนื่องจากหากมีการรวมกันแล้วแบ่งความรับผิด ชอบเป็นภาค รวมถึงการเอา กฟน. และกฟภ. มารวมกับระบบส่งนั้น จะทำให้ กฟผ. ขาด ความโปร่งใสในการทำงาน ทำให้ความมั่นคงของระบบไฟฟ้าลดลง และเป็นการแบ่งแยก กฟผ.ด้วย

หมวดหมู่ของข่าว: 

เนื้อหาข่าวเป็นการรวบรวมเพื่อการศึกษาวิจัยเท่านั้น อันเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ มิได้นำไปเพื่อการค้าแต่อย่างใด