สหภาพกฟผ.โวยแนวทางแปรรูปมัดมือชก

เมื่อวันที่ 29 พ.ย.ที่สำนักงานใหญ่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.) บางกรวย นายไกรสีห์ กรรณสูต ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.) พร้อมผู้บริหารกฟผ. นำเสนอแนวทางการปรับองค์กรผ่านรายการ"เสียงตามสาย" ให้พนักงานกฟผ.ทั่วประเทศรับฟัง
นายไกรสีห์กล่าวว่า คณะผู้บริหารระดับสูงมีการรายงานถึงความก้าวหน้าของรูปแบบอนาคตกฟผ.ที่ใช้เวลาในการศึกษาและรวบรวมมากกว่า 2 เดือน ซึ่งขั้นแรกมี 14 ทางเลือก 3 รูปแบบ แต่ขณะนี้ได้คัดเลือกให้เหลือ 2 รูปแบบ 8 ทางเลือก คือ รูปแบบแรก กฟผ.ยังคงเป็นรัฐวิสาหกิจ รูปแบบที่สอง แปลงกฟผ.เป็นบริษัทจำกัด มี 6 แนวทาง คือ 1.แปลงเป็นบริษัท รัฐถือหุ้น 100% ตลอดไป 2.ดันกฟผ.เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทั้งองค์กร 3.นำระบบส่งไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าความร้อนเข้าตลาดหลักทรัพย์ 4.นำโรงไฟฟ้าความร้อนเข้าตลาดหลักทรัพย์ 5.นำโรงไฟฟ้าความร้อนใหม่ และโรงไฟฟ้าที่แข่งขันได้เข้าตลาดหลักทรัพย์ และ 6.โรงไฟฟ้าความร้อนใหม่เข้าตลาดหลักทรัพย์
นายไกรสีห์กล่าวว่า คณะทำงานและผู้บริหารระดับสูง จะใช้เวลาประมาณ 2-3 อาทิตย์ในการระดมความเห็นจากพนักงาน ประชาชนทั่วไป และรัฐบาล เพื่อคัดเลือกให้เหลือ 2-3 ทางเลือก ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในสิ้นเดือนธ.ค.2547 หลังจากนั้นตนจะนำทางเลือกดังกล่าวไปหารือกับรัฐบาล เพื่อเลือกรูปแบบที่เหมาะสมกับกฟผ.ต่อไป
นายศิริชัย ไม้งาม ประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ กฟผ. (สร.กฟผ.) กล่าวว่า การชี้แจงครั้งนี้ถือว่าไม่ได้ชี้แจงให้พนักงานรับฟัง แต่เป็นการชี้แจงให้กับฝ่ายบริหารฟังเท่านั้น วันที่ 2 ธ.ค.นี้ ทางฝ่ายบริษัทจะเชิญตัวแทนจากสหภาพไปรับฟังเรื่องดังกล่าวเช่นกัน ส่วนวันที่ 8-9 ธ.ค.นี้ทางสร.กฟผ.จะเปิดประชุมวิสามัญ เพื่อรับฟังความคิดเห็นของพนักงานว่าจะเห็นด้วยหรือไม่กับแนวทางของฝ่ายบริหาร

หมวดหมู่ของข่าว: 

เนื้อหาข่าวเป็นการรวบรวมเพื่อการศึกษาวิจัยเท่านั้น อันเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ มิได้นำไปเพื่อการค้าแต่อย่างใด