ครม.ไฟเขียวกิจการขนส่งระหว่างประเทศ

เปิดเอกชนรายย่อยทำธุรกิจข้ามเพื่อนบ้าน
ครม.อนุมัติร่างกฎกระทรวงประกอบการขนส่งระหว่างประเทศ เพื่อเปิดทางให้ผู้ประกอบการขนส่งรายย่อยสามารถขนส่งสินค้าข้ามเขตแดนไปยังประเทศเพื่อนบ้านได้ หลังจากรัฐบาลพยายามเปิดเสรีการค้าการลงทุนกับประเทศต่างๆ
นายนิกร จำนง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวว่า ที่ประชุม ครม.วานนี้ (30 พ.ย.) ได้อนุมัติหลักการเกี่ยวกับร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการประกอบการขนส่งระหว่างประเทศ เพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการขนส่งรายย่อยที่อยู่ในบริเวณชายแดน สามารถประกอบการขนส่งระหว่างประเทศ ประเภทไม่ประจำทาง เพราะเดิมผู้ประกอบการขนส่งระหว่างประเทศ จะต้องเป็นบริษัทจำกัด หรือบริษัท จำกัด (มหาชน) หรือองค์กรรัฐเท่านั้น นอกจากนี้ กฎระเบียบเดิมยังมีวิธีการเงื่อนไข การขออนุญาต ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการส่งเสริมธุรกิจการขนส่ง โดยมีเอกสารหรือขั้นตอนการยื่นขออนุญาตจำนวนมาก ทำให้เป็นภาระแก่ผู้ขออนุญาต ซึ่งมีค่าใช้จ่ายสูง
ดังนั้น ที่ประชุม ครม.จึงอนุมัติข้อเสนอของกระทรวงคมนาคม ให้ผู้ประกอบการรายย่อยขนส่งระหว่างประเทศได้ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายเปิดเสรีการค้า การลงทุนกับประเทศต่างๆ โดยหลังจากส่งเรื่องให้คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาร่างดังกล่าวประมาณ 1 เดือน ผู้ประกอบการน่าจะสามารถประกอบการขนส่งได้
ซึ่งเดิมผู้ประกอบการรายย่อยส่วนใหญ่ เมื่อต้องการขนส่งระหว่างประเทศ จะต้องเข้าไปรับจ้างกับบริษัทขนาดใหญ่ โดยหากไม่ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการรายย่อยที่อยู่ตามบริเวณชายแดนสามารถขนส่งได้ จะมีข้อเสียเปรียบด้านการค้า และที่ผ่านมา ไทยได้อนุญาตให้บริษัทเอกชนของลาว 5 รายขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ แต่ขณะนี้ ได้เปิดเสรีเต็มที่คาดว่าจะมีเอกชนเพิ่มขึ้นประมาณ 40 ราย เพื่อขนส่งสินค้าจากลาวผ่านไปยังท่าเรือแหลมฉบัง และได้มีการลดค่าจดทะเบียนจาก 5,000 บาท เหลือ 1,000 บาท จะทำให้การค้าของ 2 ประเทศขยายตัวมากขึ้น
"เรามีการติดต่อกับเพื่อนบ้านในหลายมิติ ซึ่งเรามีปัญหาในเรื่องการขนส่งข้ามแดน เพราะกฎหมายเดิมกำหนดให้ห้างหุ้นส่วนจำกัดเท่านั้น ที่สามารถทำการขนส่งข้ามแดนได้ ส่งผลให้รายเล็กเสียเปรียบบริษัทใหญ่ และเป็นการกีดกันรายเล็ก ในการเข้ามามีโอกาสเดินรถข้ามแดน" นายนิกรกล่าว

หมวดหมู่ของข่าว: 

เนื้อหาข่าวเป็นการรวบรวมเพื่อการศึกษาวิจัยเท่านั้น อันเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ มิได้นำไปเพื่อการค้าแต่อย่างใด