ไอแอลโลถกแรงงานข้ามชาติ เสนอแชร์ข้อมูลระหว่างประเทศ

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน ที่โรงแรมสยามซิตี้ กรุงเทพฯ องค์การแรงงานระหว่างประเทศ(ILO) จัดการประชุมนานาชาติเพื่อแสวงหาแผนดำเนินการต่อแรงงานอพยพ โดยมีผู้แทนจากประเทศไทย กัมพูชา สาธารณรัฐประชาชนลาว และมองโกเลีย เข้าร่วม โดย นพ.ประดิษฐ์ เจริญไทยทวี กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ กล่าวว่า ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกพื้นฐานของสิทธิมนุษยชนยังไม่เท่าเทียมกันในด้านปฏิบัติ การเก็บข้อมูลต่างด้าวยังไม่เป็นระบบที่เป็นมาตรฐาน ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าห่วง เพราะหากเกิดเรื่องขึ้นบางครั้งรัฐบาลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่สามารถให้ความช่วยเหลือได้ เช่น แรงงานที่ลักลอบเข้ามาโดนกักขังหน่วงเหนี่ยวอิสรภาพ จึงต้องกระตุ้นให้เกิดการเข้าเมืองอย่างถูกกฎหมายซึ่งเป็นเรื่องที่ดีต่อตัวแรงงานเอง เพราะฉะนั้นจึงต้องขอความร่วมมือจากภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกในการแลกเปลี่ยนข่าวสาร และหามาตรการป้องกันเรื่องดังกล่าว
นายฐาปบุตร ชมเสวี รองปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า ในการข้ามเขตแดนของแรงงานอพยพของประเทศเพื่อนบ้านนั้น ไทยมี 2 มาตรการในการควบคุมอย่างเข้มงวด 1.มีเจ้าหน้าที่รักษาการตลอด 24 ชั่วโมง และมีการประสานงานกับฝั่งชายแดนของประเทศเพื่อนบ้าน 2.ลดการเข้ามาทำงานในประเทศไทยแบบผิดกฎหมาย โดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดของไทยและประเทศเพื่อนบ้านเจรจากันก่อนที่จะส่งคนงานต่างด้าวเข้ามาทำงานในเขตชายแดนฝั่งไทยอย่างถูกกฎหมายแบบไปเช้าเย็นกลับ นอกจากนี้กำลังมองหาวิธีการลดปัญหาของครอบครัวแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทำงานในประเทศไทย เช่น ให้ทุกคนในครอบครัวของผู้ใช้แรงงานต่างด้าวมาลงทะเบียน
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในด้านตัวแทนประเทศเพื่อนบ้าน เช่น ประเทศสาธารณรัฐประชาชนลาว และประเทศกัมพูชาเห็นด้วยกับมาตรการดังกล่าว โดยผู้แทนจากประเทศสาธารณรัฐประชาชนลาวจะส่งทีมเจ้าหน้าที่เข้ามาร่วมปฏิบัติการสำรวจในประเทศไทยประมาณปลายเดือนมิถุนายน 2548 นี้

หมวดหมู่ของข่าว: 

เนื้อหาข่าวเป็นการรวบรวมเพื่อการศึกษาวิจัยเท่านั้น อันเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ มิได้นำไปเพื่อการค้าแต่อย่างใด