รัฐเร่งรสก.แปรรูปเปิดช่องรับส่งเสริมลงทุน

รัฐล่อใจรัฐวิสาหกิจเร่งแปรรูป ครม.ไฟเขียวขอรับส่งเสริมการลงทุนได้ แม้รัฐถือหุ้นเกิน 50% ยกเคส "ปตท." เป็นแบบ แต่ตั้งเงื่อนไขพิจารณาให้เป็นกรณี หวั่นหากเหมาหมดขัดรัฐธรรมนูญทำธุรกิจแข่งเอกชน
นางสาวศันสนีย์ นาคพงศ์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 30 พ.ย. เห็นชอบตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอนโยบายส่งเสริมการลงทุนโครงการที่เป็นรัฐวิสาหกิจและกิจการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ
ด้วยการแก้ไขหลักเกณฑ์จากเดิมที่โครงการลงทุนของรัฐวิสาหกิจตาม พ.ร.บ.ทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2542 ไม่อยู่ในข่ายได้รับการส่งเสริม แม้รัฐถือหุ้นเกิน 50% โดยเปลี่ยนเป็นให้ได้รับการสนับสนุนจากรัฐ
ส่วนการแปรรูปรัฐวิสาหกิจเห็นควรแก้ไขหลักเกณฑ์จากเดิมเป็น การแปรรูปรัฐวิสาหกิจหากจำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนจากรัฐ ควรพิจารณาตั้งงบประมาณที่เหมาะสมภายหลังแปรรูปจากรัฐวิสาหกิจเป็นบริษัทจำกัดตาม พ.ร.บ.ทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2542 หากต้องการขยายงานจะขอรับการส่งเสริมได้เฉพาะส่วนที่ลงทุนเพิ่ม โดยได้รับสิทธิและประโยชน์ตามหลักเกณฑ์ปกติ
อย่างกรณี บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) แม้มีรัฐถือหุ้นข้างมากเกินกว่า 50% แต่สถานภาพไม่ได้เป็นรัฐวิสาหกิจแต่เป็นบริษัทจำกัดก็สามารถขอรับการส่งเสริมการลงทุนได้
อย่างไรก็ตาม นโยบายส่งเสริมการลงทุนให้แก่รัฐวิสาหกิจที่แปลงสภาพเป็นบริษัทจำกัดควรพิจารณาเป็นรายกรณีไป โดยอาจพิจารณาจากประเภทกิจการและโครงสร้างการบริหารจัดการว่าจำเป็นต้องแข่งขันกับผู้ประกอบการเอกชนอื่นๆ หรือไม่
ทั้งนี้ไม่ควรนำมาปรับใช้กับรัฐวิสาหกิจที่แปลงสภาพเป็นบริษัทจำกัดโดยรวมทั้งหมด เพราะอาจขัดบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญตามมาตรา 47 ที่ห้ามหน่วยงานของรัฐประกอบกิจการขึ้นใหม่แข่งขันกับผู้ได้รับการส่งเสริมในทุกกรณี ดังนั้น จึงต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำหนด

หมวดหมู่ของข่าว: 

เนื้อหาข่าวเป็นการรวบรวมเพื่อการศึกษาวิจัยเท่านั้น อันเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ มิได้นำไปเพื่อการค้าแต่อย่างใด