สอท.ชี้ปี'48รถยนต์-ปิโตรฯรุ่ง

ปศุสัตว์-พลาสติก"กระอักถูกสินค้าจีนตีตลาด
แนวโน้มอุตสาหกรรมปี 2548 คาดว่า อุตสาหกรรมยานยนต์ ปิโตรเคมี อิเล็กทรอนิกส์ ก่อสร้าง มีแนวโน้มจะขยายตัว เนื่องจากความต้องการทั้งใน-นอกประเทศ รวมถึงอยู่ในช่วงใกล้เลือก ตั้ง ถึงแม้ว่าจะมีปัจจัยลบทางด้านราคาน้ำมันที่สูงขึ้น และการที่อัตราดอกเบี้ยอาจมีการปรับ ตัวสูงขึ้นบ้างในเรื่อง ขณะที่กิจการด้านปศุสัตว์ พลาสติกชะลอตัว เหตุจีนตีตลาด พร้อมเสนอ ควรใช้เงินยูโรในการประกันความเสี่ยง เนื่องจากค่าเงินดอลลาร์อ่อนตัว นายสันติ วิลาสศักดานนท์ รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (สอท.) เปิดเผยว่า ในภาพรวมปัจจัยที่มีผลกระทบต่อกิจการในแต่ละอุตสาหกรรม คือ อัตราดอกเบี้ย สภาวะเศรษฐกิจโลกที่มีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้น ส่วนปัจจัยลบ ราคาน้ำมัน ทั้งดีเซล และเบนซิน ในตลาดโลกที่ยังมีแนวโน้มว่าจะปรับตัวสูงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งอาจเป็นปัจจัยให้ผู้บริโภคชะลอ การตัดสินใจซื้อสินค้าได้
"ปัจจัยเสี่ยง น้ำมัน และค่าเงิน โดยเฉพาะค่าเงินดอลลาร์ที่อ่อนตัวลง อาจส่ง ผลกระทบต่อผู้ส่งออกบ้าง โดยเฉพาะเอสเอ็มอีรายเล็ก ที่ยังไม่มีการทำการประกันความ เสี่ยง ดังนั้น ผู้ประกอบการต้องมีการปรับตัวหันมาใช้เงินสกุลยูโรในการซื้อขายสินค้ามาก ขึ้น ไม่อยากให้ถือเงินดอลลาร์มากเกินไป เพื่อเป็นการประกันความเสี่ยง ด้านค่าเงิน ดอลลาสหรัฐที่มีแนวโน้มอ่อนค่าลง และหน่วยงาน เช่น คลัง และธนาคารแห่งประเทศไทย ควรออกมาให้คำแนะนำด้านการทำประกันความเสี่ยง และ เข้ามาดูแลอย่างใกล้ชิดเพื่อ ไม่ให้เกิดการเก็งกำไร และไม่ให้เกิดผลกระทบต่อผู้ประกอบการรายย่อย"นายสันติ กล่าว
นายสันติกล่าวถึงภาพรวมคาดการณ์แนวโน้มอุตสาหกรรมในปี 2548 ว่า อุตสาหกรรม อาหารสัตว์ ฟาร์มเลี้ยงไก่เนื้อ และผลิตภัณฑ์พลาสติก จะอยู่ในภาวะชะลอตัว เนื่องจากมี ปัญหาในการแข่งขันทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ สินค้าราคาถูกจากจีนเข้ามาตีตลาด พลาสติกในประเทศ
ส่วนผู้ส่งออกพลาสติกก็พบกับมาตรการกีดกันใหม่ๆ ของประเทศผู้นำเข้า และไข้หวัด นกยังคงเป็นปัญหาการส่งออกไก่ไปต่างประเทศ ส่วนอุตสาหกรรมที่อยู่ในภาวะทรงตัว ได้ แก่ โทรคมนาคม อาหารทะเลแช่แข็งและแปรรูป เคมีภัณฑ์ ปูนซีเมนต์ เหล็ก เซรามิก ผลิตภัณฑ์โลหะ และขนส่ง
สำหรับอุตสาหกรรมเหล็ก มีการเติบโตตามการขยายตัวของธุรกิจก่อสร้างที่เกิดจาก การลงทุนของภาคเอกชน ทำให้มีการใช้เหล็กทรงยาว และเหล็กเส้นเพิ่มขึ้น และเติบโต ตามอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และเครื่องใช้ไฟฟ้า ยานยนต์ ส่งผลให้ความต้องการเหล็ก แผ่นรีดร้อนและเหล็กแผ่นรีดเย็นเพิ่มสูงขึ้น นอกจากนี้ ยังมีการลงทุนเพื่อขยายกำลังการผลิต จากต่างประเทศเพื่อใช้ไทยเป็นฐานการผลิตในหลายอุตสาหกรรม เพื่อการส่งออกในตลาด โลก
ส่วนอุตสาหรรมปูนซีเมนต์มีการขยายตัวของธุรกิจก่อสร้างทั้งภาครัฐและเอกชน มีการ ก่อสร้างสนามบินสุวรรณภูมิ และระบบการคมนาคมขนส่ง แต่การส่งออกจะได้รับผลกระทบ จากราคาน้ำมัน ขณะที่อุตสาหกรรมเซรามิกการจำหน่ายภายในประเทศยังอยู่ในเกณฑ์ดี ถึงแม้จะมีการแข่งขันที่รุนแรง การส่งออกอาจจะชะลอตัวค่อนข้างมาก ส่วนปัจจัยที่ส่งผล กระทบต่ออุตสาหกรรมนี้ คืออัตราดอกเบี้ยที่อาจปรับตัวสูงขึ้น และราคาน้ำมันที่มีการปรับตัว สูงขึ้นมาก
สำหรับอุตสาหกรรมปลาทูน่ากระป๋องและแปรรูป การบริโภคในประเทศและส่งออกมี แนวโน้มเพิ่มขึ้น มีการเพิ่มเมนูปลากระป๋อง และการบริโภคอาหารสุขภาพทำให้มีการยอม รับในคุณค่าโภชนาการของปลาทูน่ากระป๋อง และยอมรับอาหารแบบตะวันตก ทำให้ผลิตภัณฑ์ ทูน่ามีแนวโน้มขยายตัว การส่งออกมีตลาดหลักอยู่ที่สหรัฐอเมริกา และญี่ปุ่นมีแนวโน้นขยาย ตัวต่อเนื่องทั้งสองตลาด นอกจากนี้ ยังได้รับผลดีจากการเปิดตลาดสินค้าอาหารฮาลาลใน ตลาดตะวันออกกลางเพิ่มขึ้น และปลาทูน่ากระป๋องยังได้รับสิทธิประโยชน์ทางศุลกากร จีเอสพี จากสหภาพยุโรป
นายสันติกล่าวว่า อุตสาหกรรมที่มีแนวโน้มขยายตัว ได้แก่ ยานยนต์และอะไหล่ชิ้น ส่วน ปิโตรเคมี ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ และเครื่องใช้ไฟฟ้า ยางและผลิตภัณฑ์ยาง อัญมณีและ เครื่องประดับ เครื่องเรือน เครื่องตกแต่ง เฟอร์นิเจอร์ สิ่งพิมพ์และเยื่อและกระดาษ โดยมีสาเหตุมาจากตลาดภายในประเทศและต่างประเทศ มีอัตราการเติบโตมากขึ้น อัตราดอกเบี้ยอยู่ในระดับต่ำ การขยายสินเชื่อของสถาบันการเงิน การออกรถยนต์รุ่นใหม่ และการแข่งขันทางการตลาดของค่ายรถยนต์ รวมทั้งการปรับโครงสร้างภาษีสรรพสามิต การปรับลดราคารถยนต์และการเตรียมการใช้จ่ายซื้อรถยนต์ในช่วงการเลือกตั้ง เป็นปัจจัย ที่ทำให้อุตสาหกรรมรถยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์เติบโตขึ้น
"แม้ว่าจะมีปัจจัยลบด้านราคาน้ำมันที่สูงขึ้น และอาจจะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย แต่ก็ไม่เป็นปัญหาสำหรับการขยายตัว การย้ายฐานการลงทุนของรถยนต์หลายค่าย เช่น โตโยต้า อีซูซุ จีเอ็ม ทำให้มีการใช้ไทยเป็นฐานการส่งออก หากมีการเปิดเสรีการค้า มากขึ้นก็จะทำให้ตลาดส่งออกขยายตัวมากขึ้น"
สำหรับอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้า ยังอยู่ในช่วงขาขึ้นของอุตสาห กรรม โดยเฉพาะแผงวงจรไฟฟ้าทำให้มีการขยายตัวมากขึ้น แต่จากภาวการณ์การแข่งขันที่ รุนแรงรัฐบาลควรที่จะเพิ่มสิทธิประโยชน์การลงทุน เพื่อดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ ป้องกันมิให้มีการย้ายฐานการผลิตไปยังประเทศที่มีความได้เปรียบในเรื่องค่าจ้างแรงงาน และการนำเข้าวัตถุดิบยังมีภาษีที่สูงอยู่ จึงควรปรับโครงสร้างภาษีให้เอื้ออำนวยต่อการเติบ โตของอุตสาหกรรม
ส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้าขยายตัวตามการเพิ่มขึ้นของที่อยู่อาศัย อัตราดอกเบี้ยที่ต่ำ และ การขยายสินเชื่อเพื่อการอุปโภคบริโภคของสถาบันการเงิน ทำให้ขายดีในประเทศ ส่วน การส่งออกตลาดญี่ปุ่น สหรัฐ อิตาลี มีแนวโน้มดีส่วนอุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑ์ยาง ได้ รับประโยชน์จากการเติบโตของอุตสาหกรรมยานยนต์และการที่ราคาน้ำมันสูง ทำให้มีการ ใช้ยางสังเคราะห์มีราคาสูง ทำให้มีการเปลี่ยนมาใช้ยางธรรมชาติทดแทน รวมทั้งมีความ ต้องการใช้ยางแปรรูปมากขึ้นในประเทศจีน
นายสันติกล่าวว่า อุตสาหกรรมเยื่อกระดาษ กระดาษ และสิ่งพิมพ์ไทยมีศักยภาพใน การส่งออกสูง มีจุดเด่นที่คุณภาพและมาตรฐานการผลิตสิ่งพิมพ์ต้นทุนการผลิตต่ำ เนื่องจากมี การผลิตแบบครบวงจร นอกจากนี้ การที่ฮ่องกง จีน และมาเลเซีย ซึ่งเป็นตลาดส่งออกกระ ดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษที่สำคัญของไทย มีแนวโน้มดีขึ้นในปี 2547 ทำให้เกิดการขยายตัว ของตลาดมากขึ้น
ขณะที่อุตสาหกรรมปิโตรเคมี กำลังอยู่ในช่วงขาขึ้นในปี 2547-2549 และความ ต้องการเม็ดพลาสติกในภูมิภาคเอเชีย โดยเฉพาะจีนเพิ่มสูงขึ้น ทำให้มีการเพิ่มการลงทุน ในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี และการทำข้อตกลงทางการค้าเสรีกับประเทศออสเตรเลีย ซึ่ง จะมีผลบังคับใช้ในต้นปี 2548 จะทำให้มีการส่งออกเม็ดพลาสติกไปออสเตรเลียเพิ่มขึ้น

หมวดหมู่ของข่าว: 

เนื้อหาข่าวเป็นการรวบรวมเพื่อการศึกษาวิจัยเท่านั้น อันเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ มิได้นำไปเพื่อการค้าแต่อย่างใด