นายกฯ ระบุ หลังการทำ FTA สินค้าเกษตรส่งออกเพิ่มขึ้น

นายกฯ ระบุ หลังการทำ FTA ทำให้สินค้าเกษตรของไทยมียอดการส่งออกเพิ่มขึ้น
พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า หลังจากประเทศไทยเปิดเขตการค้าเสรีกับประเทศต่างๆ มากขึ้น ทำให้สินค้าเกษตรของไทยมียอดการส่งออกเพิ่มขึ้นทุกรายการ และยังส่งผลให้เกษตรกรของไทยสามารถเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรได้มากขึ้น เนื่องจากมีตลาดรองรับ นายกรัฐมนตรี ยังกล่าวด้วยว่า ในส่วนของประเทศอื่นๆ ที่ไทยได้ทำข้อตกลงเปิดเขตการค้าเสรีด้วย และจะมีผลในเร็วๆ นี้ คือ ออสเตรเลีย มีผลในวันที่ 1 มกราคม 2548 ส่วนนิวซีแลนด์จะมีผล 1 กรกฎาคม 2548 ดังนั้นภาคเอกชนของไทยจะต้องเร่งปรับตัวเพื่อรับการแข่งขัน และพร้อมที่จะบุกตลาดต่างประเทศ เพื่อชิงความได้เปรียบ ขณะเดียวกันรัฐบาลจะเร่งขยายการเพาะปลูก เนื่องจากขณะนี้ไทยมีตลาดรองรับอย่างเต็มที่ พร้อมกับรัฐบาลจะเร่งบุกตลาดเพิ่มขึ้น
นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรี ยังตั้งเป้าว่า คศ. 2010 ไทยจะบรรลุมูลค่าการค้าระหว่างไทย-จีนถึง 30,000 ล้านเหรียญสหรัฐ และขณะนี้มูลค่าการค้าอยู่ที่ประมาณ 12,000 ล้านเหรียญสหรัฐแล้ว โดยจีนยืนยันที่จะรับซื้อลำไยอบแห้งเพื่อแลกกับสินค้าจากจีน เพียงแต่ขณะนี้รัฐบาลกำลังแก้ไขปัญหาการทุจริตการรับจำนำอบแห้งให้เสร็จเสียก่อน
4 ธันวาคม 2547 13:02 น.

หมวดหมู่ของข่าว: 

เนื้อหาข่าวเป็นการรวบรวมเพื่อการศึกษาวิจัยเท่านั้น อันเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ มิได้นำไปเพื่อการค้าแต่อย่างใด