เรื่องราวข้าวของ และการรณรงค์เพื่อเปลี่ยนแปลงโลก กับแอนนี่ เลนนาร์ด