"ข้อท้าทายและภัยซ่อนรูปว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญา" นำเสนอโดย คุณเฉลิมศักดิ์ กิตติตระกูล มูลนิธิเข้าถึงเอดส์

ห้วข้อ "ข้อท้าทายและภัยซ่อนรูปว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญา"
นำเสนอโดย
คุณเฉลิมศักดิ์ กิตติตระกูล มูลนิธิเข้าถึงเอดส์

วิดีโอประกอบ
งานสัมมนา
ล่าสุด FTA: ตรวจสอบความพร้อมประเทศไทยในยุคสมัย 'สู่ประชาคมอาเซียน'
วันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม 2555 เวลา 8.30-17.30 น.
ณ ห้องมิ่งเมือง โรงแรมเดอะทวินน์ ทาวเวอร์