นักข่าวพลเมือง รับฟังความคิดเห็นร่างกรอบข้อตกลงเขตการค้าเสรีไทยกับสหภาพยุโรป