เสวนาสาธารณะ “ชีวิตไม่ใช่สินค้า จับตาการค้าเสรี” ครั้งที่ 1

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2553 ชั้น 1 หอศิลปและวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร โดยกลุ่มศึกษาข้อตกลงเขตการค้าเสรีภาคประชาชน หรือ “เอฟทีเอ ว็อทซ์” (FTA Watch)

 

การเสวนาสาธาณะฯ ครั้งแรกนี้ประเดิมด้วยการแลกเปลี่ยนมุมมองในเรื่อง “เอฟทีเอ” ท่ามกลางกระแสเชี่ยวกรากการเมืองที่แบ่งฝักฝ่าย 

 

 

มาตรา 190 ของรัฐธรรมนูญถูกหยิบยกขึ้นมาเป็นหนึ่งในหัวข้อการสนทนา  โดยเจตนารมณ์ของมาตรานี้ มีขึ้นเพื่อเป็นเครื่องมือตรวจสอบรัฐบาลในเรื่องการทำสัญญาใดๆ กับต่างชาติ อันจะมีผลกระทบต่อสาธารณะในวงกว้างและความมั่นคงของประเทศ  แต่กลับถูกใช้เป็นประเด็นทางการเมืองเพื่อทำลายคู่ต่อสู้ทางการเมือง ทำให้มาตรานี้ไม่ได้ถูกนำมาใช้เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของประชาชนอย่างที่ควรจะเป็น ซึ่งส่งผลทำให้กระบวนการตรวจสอบไม่สามารถทำหน้าที่ของมันได้อย่างสมบูรณ์และเต็มที่

 

ท่ามกลางสภาพการเมืองแบ่งสี การเคลื่อนไหวของภาคประชาสังคมที่ต้องการตรวจสอบการทำเอฟทีเอ สุ่มเสี่ยงเป็นอย่างยิ่งที่จะถูกเบี่ยงเบนกลายเป็นเรื่องความขัดแย้งทางการเมือง  ทั้งๆ ที่แต่ละฝ่ายไม่ได้ใคร่ครวญและตรึกตรองอย่างแท้จริง ถึงผลกระทบร้ายแรงที่จะขึ้นกับคนทุกคนในประเทศ ไม่ว่าจะเป็นเหลืองหรือแดง หรือสีใดๆ ก็ตาม  ทั้งนี้ เอฟทีเอไม่ได้เลือกข้างและสีแต่ประการใด  คนที่ได้ประโยชน์เต็มๆ จากภาวะชุลมุนทางการเมืองนี้ไม่พ้นพรรคการเมืองและกลุ่มทุนต่างๆ ทั้งในและนอกประเทศ โดยที่ระบายสีการเคลื่อนไหวที่มุ่งประโยชน์สาธารณะให้เป็นการล้มล้างรัฐบาล และลดทอนพลังในการติดตามและตรวจสอบจากสังคม เพราะสังคมมัวแต่พะวงเรื่องการล้มล้างรัฐบาลจนขาดวิจารญาณ  สื่อสารมวลชนต่างๆ ก็หลงไหลตามกระแส และไม่ได้ทำหน้าที่เฝ้าระวังและตรวจสอบในเรื่องเอฟทีเออย่างจริงจังตามไปด้วย

 

จุดยืนของกลุ่ม “เอฟทีเอ ว็อทซ์” ไม่ได้เคลื่อนไหวเพื่อที่จะล้มล้างรัฐบาลหรือขัดขวางไม่ให้เกิดการเจรจาเอฟทีเอ

 

แต่เอฟทีเอ ว็อทซ์กำลังทำหน้าที่ของภาคประชาสังคมในการติดตามและตรวจสอบการทำข้อตกลงเขตการค้าเสรี และสื่อสารให้สาธารณะรับรู้ถึงผลกระทบ เพื่อที่จะป้องกันและปกป้องผลประโยชน์ของประชาชน  ไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลใด หากดำเนินการเจรจาข้อตกลงเขตการค้าเสรีที่มีข้อผูกมัดที่จะส่งผลกระทบร้ายต่อสุขภาพและวิถีการดำเนินชีวิตของคนไทย  เอฟทีเอ ว็อทซ์จะคัดค้านด้วยหลักวิชาการและรณรงค์ให้สาธารณชนรับรู้และร่วมกันเรียกร้องปฏิเสธไม่ยอมรับการเจรจาการค้าที่ไม่เป็นธรรม

 

ผู้ร่วมเสวนาในครั้งนี้ ได้แก่

รศ. ประภาส ปิ่นตกแต่ง คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อธีกกิต แสวงสุข คอลัมนิสต์ นามปากกา “ใบตองแห้ง”

จักรชัย โฉมทองดี เอฟทีเอ ว็อทซ์

ดำเนินการเสวนาโดย กรรณิการ์ กิจติเวชกุล

 

ที่มา : https://www.facebook.com/notes/chalermsak-kittitrakul/public-talk-on-fta...