'อัครา' แจงกรณี ปชช. มีมติตั้งอนุการกรรมการไต่สวนข้อกล่าวหาสินบนเหมืองทองคำ

บริษัทผู้ถือหุ้น บมจ. อัครา รีซอร์สเซสในประเทศไทย แจงกรณี ป.ป.ช. มีมติตั้งคณะอนุกรรมการไต่สวนการทุจริตการทำเหมืองแร่ทองคำที่จังหวัด พิจิตร พิษณุโลก และเพชรบูรณ์ ว่าข้อกล่าวหาตามรายงานข่าวดังกล่าวไม่เป็นความจริงและไม่มีหลักฐานสนับสนุนแต่อย่างใด รอการติดต่อประสานงานจาก ป.ป.ช. อยู่

เมื่อวันที่ 2 ต.ค. 2558 ที่ผ่านมาสำนักข่าวไทยรายงานว่า มร. เกร็ก ฟาวลิส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท คิงส์เกต คอนโซลิเดเต็ด จำกัด เป็นบริษัทผู้ถือหุ้น บมจ. อัครา รีซอร์สเซสในประเทศไทย ชี้แจงกรณี ป.ป.ช. มีมติตั้งคณะอนุกรรมการไต่สวนการทุจริตการทำเหมืองแร่ทองคำ ที่จังหวัด พิจิตร พิษณุโลก และเพชรบูรณ์ ว่า ข้อกล่าวหาตามรายงานข่าวดังกล่าว ไม่เป็นความจริงและไม่มีหลักฐานสนับสนุนแต่อย่างใด จึงรอการติดต่อ ประสานงานจาก สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อการสืบสวนหาข้อเท็จจริงในเรื่องนี้

“บริษัทฯ ไม่เคยดำเนินการจ่ายสินบนเพื่อให้ได้มาซึ่งใบอนุญาตใด ๆ ในการทำเหมืองแร่ โดยเราดำเนินงานตามหลักบรรษัทภิบาลและได้รับการตรวจสอบจากหน่วยงานที่ได้รับการยอมรับระดับโลกโดยสามารถตรวจสอบข้อมูลได้จาก www.kingsgate.com.au” มร. เกร็ก ฟาวลิส กล่าว

อย่างไรก็ตาม ขอยืนยันให้ความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐในประเทศไทยในการสืบหาข้อเท็จจริงดังกล่าวอย่างเต็มที่ เนื่องจาก บริษัท คิงส์เกต คอนโซลิเดเต็ด จำกัด (ASX:KCN) และกิจการเหมืองในเครือของบริษัทฯ ได้ดำเนินธุรกิจตามกฎหมายและข้อบังคับของภาครัฐในประเทศออสเตรเลียอย่างเคร่งครัดมาโดยตลอด ทั้งยังปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการขอเข้าใช้ที่ดิน ความปลอดภัยและสุขอนามัยของพนักงาน การฟื้นฟูพื้นที่ทำเหมือง การปกป้องและฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม การควบคุมมลภาวะ และการติดต่อประสานงานทุกรูปแบบกับเจ้าหน้าที่ของภาครัฐในทุกประเทศที่บริษัทเข้าไปดำเนินธุรกิจ

ในช่วงกลางปี 2557 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ออสเตรเลีย (ASIC) ได้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนกรณีดังกล่าว และจากการสอบสวน ไม่พบความผิดปกติใด ๆ และบริษัทฯ จึงเชื่อว่าการสอบสวนในกรณีดังกล่าวนี้ได้ดำเนินไปจนถึงที่สุดแล้ว ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ประสบความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจในประเทศไทยมาแล้วกว่า 14 ปีเต็ม ทั้งยังมีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามกฎหมายของประเทศไทยและประเทศออสเตรเลียอย่างเคร่งครัดในทุกประการ จึงยืนยันว่าได้ดำเนินธุรกิจตามกฎหมายธุรกิจเหมืองแร่และตามกฎหมายไทยอย่างเคร่งเครัดด้วยความโปร่งใส

แหล่งข่าว: 
ประชาไทออนไลน์

เนื้อหาข่าวเป็นการรวบรวมเพื่อการศึกษาวิจัยเท่านั้น อันเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ มิได้นำไปเพื่อการค้าแต่อย่างใด