ชาวบ้านกว่า 4,500 คนลงนามในแถลงการณ์คัดค้านการสร้างเขื่อนแม่น้ำโขง

ชาวบ้านกว่า 4,500 คนลงนามในแถลงการณ์คัดค้านการสร้างเขื่อนแม่น้ำโขง: รอสามรัฐบาลตอบรับเข้าร่วมประชุมกับชาวบ้านแม่น้ำโขงอาทิตย์หน้า

วานนี้ (5 พฤศจิกายน 2015) เครือข่ายประชาชนท้องถิ่นในประเทศกัมพูชา ประเทศไทยและเวียดนาม ร่วมกันออกแถลงการณ์หัวข้อ "รัฐบาลประเทศลุ่มแม่น้ำโขง ต้องฟังเสียงประชาชน: แถลงการณ์ประชาชน ว่าด้วยโครงการเขื่อนในภูมิภาคแม่น้ำโขง"(ดังที่แนบมา) เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2558 ที่ผ่านมา เพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลของภูมิภาคลุ่มน้ำโขงให้รับฟังอย่างจริงจังในประเด็นผลกระทบอย่างใหญ่หลวงของเขื่อนขนาดใหญ่ในแม่น้ำโขงและสายน้ำต่าง ๆ ในลุ่มแม่น้ำโขง และความกังวลของชุมชนท้องถิ่นที่จะได้รับผลกระทบจากโครงการเหล่านี้

โดยแถลงการณ์ดังกล่าวระบุว่า “เราขอเรียกร้องให้มีการพูดคุยกันโดยตรง ระหว่างตัวแทนรัฐบาลในภูมิภาคแม่น้ำโขง กับตัวแทนของประชาชนในลุ่มแม่น้ำโขง ในเวทีสาธารณะที่จะมีการจัดขึ้น ทั้งนี้ ตัวแทนรัฐบาลต่าง ๆ ต้องมาเข้าร่วมในเวทีสาธารณะ ทั้งนี้เพื่อฟังเสียงของพวกเรา และเรียนรู้จากปัญหาผลกระทบที่เกิดขึ้นกับเราจากโครงการเขื่อน”

ทั้งนี้ แถลงการเริ่มแรก ลงนามโดยตัวแทนประชาชนจากสามประเทศ และอีก 10 องค์กรและนักวิชาการหนึ่งคนในฐานะผู้สนับสนุนเสียงประชาชน และหลังจากการรณรงค์เพื่อให้มีการลงนาม ปัจจุบันมีชาวบ้านริมแม่น้ำโขงและประชาชนทั่วไปกว่า 4,500 คนแล้วที่ร่วมลงนาม ในจำนวนดังกล่าว กว่า 4,000 รายชื่อและรอยนิ้วมือ มาจากกลุ่มประชาชนในท้องถิ่นที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำโขงและได้พบเห็นการเปลี่ยนแปลงของแม่น้ำโขงโดยตรงในช่วงหลายปีที่ผ่านมา

สำหรับ รายนามทั้งหมดจะถูกรวบรวมสุดท้ายในช่วงต้นสับดาห์หน้า และทำการนำเสนอไปยังรัฐมนตรีในคณะรัฐบาลจากทั้งสี่ของประเทศแม่น้ำโขงตอนล่าง คือลาว ไทย เวียดนามและกัมพูชา ผู้ซึ่งรับผิดชอบโดยตรงในกระบวนการการตัดสินใจในอนาคตของลุ่มแม่น้ำโขง และประชาชนได้ส่งจดหมายเชิญไปยังรัฐมนตรีของประเทศกัมพูชา ไทยและเวียดนามแล้ว สำหรับการจัดเวทีสาธารณะระดับภูมิภาค ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 11 พฤศจิกายนนี้ ที่มหาวิทยาลัยอันเกียง จังหวัดอันเกียง สามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขงในประเทศเวียดนาม

การประชุมสาธารณะระดับภูมิภาค เรื่อง “เสียงประชาชนแม่น้ำโขง: สารถึงรัฐบาลแม่น้ำโขงเรื่องเขื่อนแม่น้ำโขง” (ตามโปรแกรมที่แนบมา) จะเป็นการประชุมของผู้เข้าร่วมจำนวนเกือบหนึ่งร้อยคน โดยอย่างน้อยยี่สิบคนมาจากชุมชนท้องถิ่นในประเทศกัมพูชาและไทย นอกจากนั้นส่วนใหญ่จะเป็นประชาชนในชุมชนแม่น้ำโขงของเวียดนาม กลุ่มประชาสังคม และกลุ่มนักวิชาการจากประเทศเวียดนาม นับเป็นเวทีสำคัญ เนื่องจากสามารถรวมเอาประชาชนกัมพูชา ไทยและเวียดนามเข้าด้วยกันเป็นครั้งแรกเพื่อพูดคุยกันเรื่องเขื่อนแม่น้ำโขงอย่างที่ไม่เคยปรากฎมาก่อน

อย่างไรก็ตาม จนถึงขณะนี้ ยังไม่มีตัวแทนของรัฐบาลแม่น้ำโขงตอบกลับอย่างเป็นทางการเพื่อเข้าร่วมในการประชุมดังกล่าว รวมทั้งกรมทรัพยากรน้ำ และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของไทย ซึ่งภาคประชาชนไทยส่งจดหมายเชิญไปถึงโดยตรงด้วย

แหล่งข่าว: 
ประชาธรรม

เนื้อหาข่าวเป็นการรวบรวมเพื่อการศึกษาวิจัยเท่านั้น อันเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ มิได้นำไปเพื่อการค้าแต่อย่างใด