รัฐทิ้งทวนลงทุน 2.5 หมื่นล.ดันปีนี้โต 3%

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รมว.คมนาคม เปิดเผยถึงแนวทางการใช้งบกระตุ้นเศรษฐกิจในไตรมาส 4 ปี 58 ว่า กระทรวงคมนาคมจะมีการเบิกจ่ายงบประมาณเพิ่มเติมอีก 4 ส่วน เพื่อเร่งขับเคลื่อนจีดีพีไตรมาสสุดท้ายปี 58 โดยใช้งบกระตุ้นเศรษฐกิจระยะ 2 ของกรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบท 25,000 ล้านบาท ที่เหลือยังไม่ได้ทำสัญญา จากงบเดิมทั้งหมด 40,000 ล้านบาท เพื่อใช้ในการซ่อมแซมถนน ขยายช่องทางจราจร ติดตั้งระบบสัญญาณจราจร แก้ปัญหาถนนคอขวด ทำช่องทางจักรยาน และทำถนนเชื่อมเข้าเขตเศรษฐกิจพิเศษ

“งบกระตุ้นเศรษฐกิจระยะ 2 ที่เหลือจะทยอยทำสัญญาตั้งแต่สิ้นปีและเบิกจ่ายครบทั้งหมดได้อย่างช้าไตรมาสแรกปี 59 ยกเว้นบางโครงการที่มีขนาดใหญ่อาจเสร็จช่วงสิ้นปี 59 รวมทั้งยังมีแผนลงทุนจากงบประมาณลงทุนประจำปี 59 ที่ทยอยลงทุนตั้งแต่เดือน ต.ค.58 ที่ผ่านมา รวมถึงงบผูกพันจากปีที่แล้ว และงบกระตุ้นเศรษฐกิจระยะ 3 ที่ใช้ร่วมกับกระทรวงอื่น โดยหากแผนการเบิกจ่ายงบทำได้ตามแผนที่ตั้งไว้ จะช่วยผลักดันให้ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (จีดีพี)ไตรมาสสี่ปี 58 เติบโตได้ถึง 3%”

ทั้งนี้ ผลการเบิกจ่ายงบกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสองดังกล่าวในช่วงไตรมาสสามที่ผ่านมา เบิกจ่ายได้แล้ว 39% หรือประมาณ 14,988 ล้านบาท คิดเป็น ระยะทางถนนที่ซ่อมแซมแล้ว 1,928 กม. จากระยะทางทั้งหมด 4,872 กม. ขณะที่การเติบโตของจีดีพี ไตรมาสสามที่ขยายตัว 2.9% ถ้านับเฉพาะการลงทุนจากภาครัฐมีการขยายตัว 15% แต่หากนับเฉพาะภาพรวมการลงทุนทั้งภาครัฐ และเอกชนรวมกันตลอด 9 เดือนปี 58 มีอัตราขยายตัวเฉลี่ย 20% โดยในจำนวนนี้เป็นสัดส่วนงบการลงทุนของกระทรวงคมนาคมมากสุด 35% รองลงมาเป็นกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

นายชาติชาย ทิพย์สุนาวี ปลัดกระทรวงคมนาคม กล่าวเพิ่มเติมว่า ภายในไตรมาส 4 ปี 58 คาดว่าจะเบิกจ่ายงบกระตุ้นเศรษฐกิจระยะ 2 วงเงิน 40,000 ล้านบาท แบ่งเป็นกรมทางหลวง 25,000 ล้านบาท และกรมทางหลวงชนบท 15,000 ล้านบาทได้ถึง 80% จากไตรมาส 3ที่เบิกจ่ายไปแล้ว 40% สนับสนุนการจ้างงานในต่างจังหวัด และกระตุ้นเศรษฐกิจฐานล่างของประเทศ

หมวดหมู่ของข่าว: 
แหล่งข่าว: 
ไทยรัฐ

เนื้อหาข่าวเป็นการรวบรวมเพื่อการศึกษาวิจัยเท่านั้น อันเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ มิได้นำไปเพื่อการค้าแต่อย่างใด