กรณีส่งกลับ 2 ผู้ลี้ภัยจีน 'ฮิวแมนไรท์ วอทซ์' เตือนประยุทธ์-เมืองไทยจะไม่มีใครคบค้า

โฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐผิดหวังอย่างแรงไทยส่งกลับผู้ลี้ภัยชาวจีน ด้านผู้อำนวยการแผนกจีน ฮิวแมนไรท์ วอทซ์ ระบุเป็นการปฏิบัติที่สวนทางกับคำมั่นที่ พล.อ.ประยุทธ์ ให้ไว้ต่อที่ประชุมใหญ่สหประชาชาติ เตือนนายกรัฐมนตรีควรตระหนักว่าไทยกำลังก้าวเข้าใกล้สถานะของประเทศที่จะไม่มีใครสมาคมด้วย

19 พ.ย. 2558 กรณีทางการไทยส่งกลับผู้ลี้ภัยชาวจีน 2 รายนั้น ต่อมาในการแถลงข่าวประจำวันของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 18 พ.ย. ที่ผ่านมานั้น (อ่านคำแถลงข่าว) ตอนหนึ่ง จอห์น เคอร์บีย์ โฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกา ระบุว่า "เราผิดหวังอย่างรุนแรง" กรณีที่รัฐบาลไทยส่ง 2 ผู้ลี้ภัยชาวจีนที่ลงทะเบียนกับสำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ (UNHCR) กับประเทศจีน ซึ่งเสี่ยงที่จะถูกปฏิบัติอย่างร้ายแรง ถูกควบคุมตัวโดยพลการ ทั้งที่ผู้ลี้ภัยทั้งคู่ขึ้นทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายระหว่างประเทศ และอยู่ระหว่างเตรียมการตั้งรกรากในประเทศที่สาม

โดยเคอร์บีย์เรียกร้องให้ทางการไทยเคารพและปฏิบัติตามพันธสัญญาตามกฎหมายสากลด้วย "เราร่วมกับสำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติในการแสดงความผิดหวังอย่างยิ่งต่อการตัดสินใจของทางการไทย เราขอเรียกร้องทางการไทยให้ยึดพันธกรณีและสนธิสัญญาต่อนานาชาติ โดยเฉพาะหลักปฏิบัติเพื่อคุ้มครองบุคคลซึ่งเสี่ยงได้รับอันตรายทั้งทางร่างกายและจิตใจ

ด้าน โซฟี ริชาร์ดสัน ผู้อำนวยการแผนกจีนของฮิวแมนไรท์ วอทซ์ ได้เผยแพร่คำแถลง ต่อการที่ทางการไทยส่งตัวผู้ลี้ภัยชาวจีนกลับประเทศว่าเป็นเรื่องที่โหดร้ายและไม่เป็นไปตามกฎหมาย "การดำเนินการดังกล่าวนี้สวนทางกับคำมั่นที่นายกรัฐมนตรีให้ไว้ต่อที่ประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติ สิ่งนี้เป็นสัญญาณเตือนอย่างยิ่งว่ารัฐบาลทหารของไทยคล้อยตามประเทศเพื่อนบ้านที่ละเมิดสิทธิ โดยถือเป็นธุระมากกว่าจะยึดหลักนิติธรรม

ผู้อำนวยการแผนกจีน ของฮิวแมนไรท์ วอทซ์ ยังระบุว่า การที่ทางการไทยส่งกลับผู้ลี้ภัยชาวจีน ยังขัดต่อมาตรา 3 ของอนุสัญญาต่อต้านการทรมาน และบุคคลที่เคยร่วมดำเนินกิจกรรมทางการเมืองที่ละเอียดอ่อน หรือเป็นชนกลุ่มน้อยหรือกลุ่มทางศาสนา แล้วถูกบังคับส่งกลับจีน ถือเป็นวิธีปฏิบัติต่อบุคคลเหล่านั้นที่ไม่เหมาะสม

ฮิวแมนไรท์ วอทซ์ เสนอว่าไทยต้องยุติการส่งกลับบุคคลที่ขึ้นทะเบียนผู้ลี้ภัยกับ UNHCR หรือบุคคลที่อยู่ในกระบวนการอ้างสิทธิ์เป็นผู้ลี้ภัย นอกจากนี้ยังเสนอให้ไทยรับรองอนุสัญญาผู้ลี้ภัยปี ค.ศ. 1951 และ 1967 และเรียกร้องให้ปฏิรูปกฎหมายคนเข้าเมืองเพื่อให้กฎหมายไทยรับรองสถานะของผู้ลี้ภัย นอกจากนี้รัฐบาลไทยควรสอบถามทางการจีนว่าบุคคลทั้ง 2 ขณะนี้มีความเป็นอยู่อย่างไร เรียกร้องให้ปล่อยพวกเขาทันที และอนุญาตให้พวกเขาเดินทางออกไปยังต่างประเทศเพื่อให้ได้พบปะครอบครัวซึ่งได้อพยพไปตั้งถิ่นฐานในประเทศที่สามแล้ว

โซฟี ริชาร์ดสัน กล่าวต่อไปว่า เป็นที่ชัดเจนว่าการบังคับส่งกลับนักกิจกรรมชาวจีน 2 ราย เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่ไตร่ตรองไว้แล้วโดยรัฐบาลทหารไทย ตามที่ทางการจีนร้องขอมา "นายกรัฐมนตรี ประยุทธ์ ควรจะตระหนักว่า ประเทศไทยกำลังก้าวเข้าใกล้สถานะที่จะไม่มีใครสมาคมด้วยอันเป็นสถานะที่สงวนไว้สำหรับประเทศที่ละเมิดสิทธิอย่างหนักที่สุดเท่านั้น และควรจะหาทางแก้ไขความผิดพลาดเหล่านี้"

แหล่งข่าว: 
ประชาไทออนไลน์

เนื้อหาข่าวเป็นการรวบรวมเพื่อการศึกษาวิจัยเท่านั้น อันเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ มิได้นำไปเพื่อการค้าแต่อย่างใด