อภ.หางบ 4 พัน ล.ขยายโรงงานยารังสิตเฟส 2 กำลังผลิตเพิ่มขึ้น 2 เท่า

อภ. เตรียมขยายโรงงานผลิตยารังสิตเฟส 2 ปั๊มยาได้มากถึง 5 พันล้านเม็ด เพิ่มขึ้น 2 เท่าจากโรงงานยาเฟสแรก รองรับสถานการณ์โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง สังคมผู้สูงอายุ คาดใช้งบประมาณ 4,000 ล้านบาท ใช้เวลาดำเนินการ 5 ปี

นพ.นพพร ชื่นกลิ่น ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม (อภ.) กล่าวว่า โรงงานผลิตยาแห่งใหม่ที่รังสิต ได้รับมาตรฐานระดับสากล คือ GMP PIC/S สามารถผลิตยาเม็ดและยาแคปซูลได้ 32 รายการ มีกำลังการผลิตสูงถึง 2,500 ล้านเม็ดต่อปี มีศักยภาพเพิ่มขึ้นกว่าโรงงานที่พระราม 6 กว่า 50 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งจากการประเมินพบว่า การผลิตยาจะต้องเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ โดยเฉพาะในผู้สูงอายุที่เพิ่มมากขึ้นจนเป็นสังคมผู้สูงอายุ ซึ่งจะมีกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) เพิ่มมากขึ้น ซึ่งตลาดยากลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรังจะเติบโตมาก อภ. จึงต้องเตรียมพร้อม เพราะต้องสนับสนุนยาให้กับโรงพยาบาลรัฐ จึงมีแผนขยายโรงงานผลิตยารังสิตเฟส 2 ขึ้น โดยจะก่อสร้างอยู่ภายในบริเวณใกล้เคียงกับเฟสแรก คาดว่า จะใช้งบประมาณราว 4,000 ล้านบาท ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี ตั้งแต่ปี 2559 - 2563 โดยอาจต้องกู้เงินจากแหล่งอื่น ซึ่งจะมีการพิจารณาอีกที

“ส่วนโรงงานผลิตยาเดิมที่ถนนพระราม 6 อภ. มีแผนที่จะลดกำลังการผลิตยาลง เนื่องจากโรงงานดังกล่าวใช้มานานมาก และยังอยู่ใจกลางเมือง จึงจะมีการปรับเปลี่ยนเป็นส่วนการบริหาร และศูนย์การวิจัยและพัฒนายาใหม่ ๆ” ผอ.อภ. กล่าว

ภญ.มุกดาวรรณ ประกอบไวทยกิจ รอง ผอ.อภ. กล่าวว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างออกแบบโครงสร้างต่าง ๆ จากนั้นจึงมีขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง และเริ่มก่อสร้าง โดยวางกำหนดการแล้วเสร็จน่าจะประมาณ ต.ค.- พ.ย. 2563 ระยะเวลารวม 5 ปี ซึ่งเฟส 2 นี้ จะมีกำลังการผลิตมากกว่าของเดิม 50% อย่างโรงงานรังสิตเฟสแรกผลิตยาได้ประมาณ 2,500 ล้านเม็ด สำหรับเฟส 2 คาดว่า จะผลิตได้ประมาณ 5,000 ล้านเม็ด รวมยาชนิดแคปซูลด้วย

หมวดหมู่ของข่าว: 
แหล่งข่าว: 
ผู้จัดการออนไลน์

เนื้อหาข่าวเป็นการรวบรวมเพื่อการศึกษาวิจัยเท่านั้น อันเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ มิได้นำไปเพื่อการค้าแต่อย่างใด