“พลเมืองสงขลา” จี้รัฐบาลทอปบูตหยุดคุกคามเสรีภาพ 6 นักวิชาการที่ร่วมแถลง “มหาวิทยาลัยไม่ใช่ค่ายทหาร”

“พลเมืองสงขลา” จี้รัฐบาลทอปบูตหยุดคุกคามเสรีภาพ 6 นักวิชาการที่ร่วมแถลง “มหาวิทยาลัยไม่ใช่ค่ายทหาร”
ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - “เครือข่ายพลเมืองสงขลา” ร่อนแถลงการณ์แสดงความเบื่อหน่าย คสช. และรัฐบาลภายใต้การนำของ “บิ๊กตู่” จี้ให้ยุติการคุกคามเสรีภาพทางวิชาการต่อ 6 นักวิชาการ กรณีการแถลงข่าวมหาวิทยาลัยไม่ใช่ค่ายทหารโดยทันที ยันเดินหน้ารณรงค์ให้ นศ. และประชาชนร่วมลงชื่อต่อเนื่อง แต่เบื้องต้นที่ประกาศตัวมีทั้งแพทย์ นักวิชาการ สื่อมวลชน ภาคประชาสังคมและภาคพลเมืองรวม 50 ชีวิต

ผู้สื่อข่าว “MGRภาคใต้ออนไลน์” รายงานว่า ช่วงบ่ายวันนี้ (22 พ.ย.) เครือข่ายพลเมืองสงขลา ได้ออกแถลงการณ์ถึงคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) และรัฐบาลภายใต้การนำของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เรื่องขอให้ยุติการคุกคามเสรีภาพทางวิชาการของ 6 นักวิชาการ กรณีการแถลงข่าวมหาวิทยาลัยไม่ใช่ค่ายทหาร

ทั้งนี้ เนื้อหาของแถลงการณ์ฉบับนี้ระบุว่า เครือข่ายพลเมืองสงขลาขอให้ คสช.หยุดคุกคามเสรีภาพทางวิชาการ มหาวิทยาลัยไม่ใช่ค่ายทหาร สืบเนื่องจากการที่มีนายทหารแจ้งความเพื่อดำเนินคดีต่อนักวิชาการ จำนวน 6 คน ที่มีการประชุม และแถลงข่าวเพื่อขอให้มหาวิทยาลัยมีเสรีภาพทางวิชาการ โดยไม่ถูกคุกคามจากฝ่ายความมั่นคง เพราะมหาวิทยาลัยไม่ใช่ค่ายทหาร และต่อมา ได้มีนายทหารไปแจ้งความ และมีหมายเรียกเพื่อดำเนินคดี ซึ่ง 2 ใน 6 นักวิชาการนั้นคือ อาจารย์จรูญ หยูทอง และ รศ.ดร.ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์ แห่งมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ซึ่งเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยที่มีบทบาทในการทำงานเคียงข้างภาคประชาชนเสมอมา

เครือข่ายพลเมืองสงขลา ขอแสดงความเบื่อหน่ายต่อ คสช.ที่ใช้อำนาจที่มีอยู่อย่างไม่เข้าเรื่อง นำอำนาจที่มีอยู่มาใช้ในการคุกคามเสรีภาพทางวิชาการ แทนที่จะไปทำในเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิรูป การปฏิรูปที่ดินเพื่อคนจนก็ไม่กล้า แต่กลับหนุนการพัฒนาของทุนใหญ่ โดยไม่สนใจผลกระทบสิ่งแวดล้อม และชุมชน ราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ำก็แก้ไขด้วยวาทกรรม การปราบโกงก็อึมครึม โดยเฉพาะกรณีของอุทยานราชภักดิ์

“ซึ่งตัวอย่างเหล่านี้สะท้อนถึงความด้อยประสิทธิภาพของรัฐบาลในการบริหารประเทศ จึงจำเป็นต้องใช้อำนาจ และการข่มขู่คุกคามด้วยกลไกรัฐในการกดการทวงถามความจริง ความถูกต้องจากประชาชน” ข้อความตอนหนึ่งที่ถูกระบุไว้ในแถลงการณ์ดังกล่าวก่อนจะเสริมว่า

เครือข่ายพลเมืองสงขลา ขอให้ คสช.ยุติการคุกคามเสรีภาพของนักวิชาการทั้ง 6 ท่านในทันที พร้อมทั้งกล่าวขอโทษต่อความผิดพลาดในการใช้กลไกรัฐแจ้งความคุกคามเสรีภาพดังกล่าว เพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ในลักษณะเช่นนี้ขึ้นอีกในอนาคต

“และทางเครือข่ายพลเมืองสงขลาจะดำเนินการรณรงค์ในหมู่นักศึกษา และประชาชน เพื่อรวบรวมรายชื่อ และเรียกร้องให้ยุติการคุกคาม 6 นักวิชาการ และขอให้มีเสรีภาพอย่างน้อยก็ในรั้วมหาวิทยาลัยต่อไป” แถลงการณ์ระบุในตอนท้าย

ผู้สื่อข่าวรายงานด้วยว่า สำหรับแถลงการณ์ฉบับนี้ยังมีการแนบรายชื่อผู้เข้าร่วมลงชื่อร่วมกับเครือข่ายพลเมืองสงขลา โดยในเบื้องต้นมีด้วยกัน 50 รายชื่อที่รวบรวมได้ในระยะเวลาอันสั้น ประกอบด้วย 1.นพ.สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจะนะ 2.ผศ.ดร.บุษบง ชัยเจริญวัฒนะ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 3.ผศ.พรชัย นาคสีทอง มหาวิทยาลัยทักษิณ 4.อ.ปรเมศวร์ กาแก้ว มหาวิทยาลัยทักษิณ 5.ดร.พรไท สิริสาธิตกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ 6.ผศ.ดร.สุธิพร บุญมาก มหาวิทยาลัยทักษิณ 7.ผศ.ดร.อดิศร ศักดิ์สูง มหาวิทยาลัยทักษิณ 8.อ.เจษฎา ทองขาว มหาวิทยาลัยทักษิณ 9.อ.ชุลีพร ทวีศรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 10.อ.สิทธิพร ศรีผ่อง มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

11.อ.กัลวดี เรืองเดช มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 12.อ.มานะ ขุนสีช่วย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 13.อ.ภัทรมน กาเหย็ม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 14.อ.จารุณี คงกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 15.อ.ลลิดา ภคเมธาวี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 16.อ.อภิชาติ จันทร์แดง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 17.อ.วิทยา อาภรณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 18.ผศ.ดร.เมตตา กูนิง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 19.อ.สุวรา แก้วนุ้ย สถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 20.อ.ตรีพิพัฒน์ บัวเนี่ยว มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

21.อ.สมัชชา นิลปัทม์ คณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 22.ดร.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ ผู้อำนวยการสถาบันการจัดการระบบสุขภาพภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 23.นพ.อมร รอดคล้าย อาจารย์พิเศษสถาบันการจัดการระบบสุขภาพภาคใต้ 24.ภญ.ชโลม เกตุจินดา สมาคมผู้บริโภคสงขลา 25.นางพรรณิภา โสตถิพันธุ์ ผู้อำนวยการสงขลาฟอรั่ม 26.นายบรรจง นะแส นายกสมาคมรักษ์ทะเลไทย 27.นายปิยะโชติ อินทรนิวาส สื่อมวลชนและนักวิชาการอิสระ 28.ผศ.ดรประภาส ปานเจี้ยง นักวิชาการ 29.ว่าที่ ร.ต.พร้อมศักดิ์ จิตจำ ขาหุ้นปฏิรูปพลังงาน 30.น.ส.ศุภวรรณ ชนะสงคราม โครงการอาหารปันรัก

31.นายณขจร จันทวงศ์ สื่อมวลชน 32.ประนอบ คงสม เครือข่ายสภาองค์กรชุมชนสงขลา 33.นางณัฑฐวรรณ อิสระทะ โรงเรียนสิทธิชุมชุนเขาคูหา 34.น.ส.อัญชนา หีมมิหน๊ะ ผู้ประสานงานกลุ่มด้วยใจเพื่อการเยียวยาผู้ประสบเหตุความไม่สงบจังหวัดชายแดนใต้ 35.นายประสิทธิชัย หนูนวล ขาหุ้นปฏิรูปพลังงาน 36.น.ส.จิราพร อาวะภาค มูลนิธิภาคใต้สีเขียว 37.นายสามารถ สุขบรรจง สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน 38.นายนฤชา ชนะถาวร รองนายก อบต.พิจิตร อ.นาหม่อม 39.นายถนอม ขุนเพ็ชร์ สื่อมวลชนอิสระ 40.นางลัดดา จันทร์ศรี ภาคพลเมือง

41.นายกนกพล เล่าตระกูล ภาคพลเมือง 42.นางธัญกร แซ่โง้ว ภาคพลเมือง 43.นางจันทิมา ชัยบุตรดี ภาคพลเมือง 44.นายสุไลมาน หมัดยุโส๊ะ ภาคพลเมือง 45.นางสุไรด๊ะห์ โต๊ะหลี ภาคพลเมือง 46.นายเอก นิยมเดชา ภาคพลเมือง 47.นางสะฝีเย๊าะ นิยมเดชา ภาคพลเมือง 48.นางสะปิน๊ะ สังข์แก้ว ภาคพลเมือง 49.นายเจะหมัด สังข์แก้ว ภาคพลเมือง และ 50.น.ศ.ศิริรัตน์ บุญเลื่อง ภาคพลเมือง

หมวดหมู่ของข่าว: 
แหล่งข่าว: 
ผู้จัดการออนไลน์

เนื้อหาข่าวเป็นการรวบรวมเพื่อการศึกษาวิจัยเท่านั้น อันเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ มิได้นำไปเพื่อการค้าแต่อย่างใด