บทความ

5 July 2009
<p><span style="font-size: 10pt;">ข่าว สวทช.จดสิทธิบัตรยีนข้าวหอมมะลิในอเมริกาสำเร็จ ทำให้คนเข้าใจว่าข้าวหอมมะลิจะเป็นของคนไทยตลอดไป จากนั้นอลงกรณ์ พลบุตร รีบสั่งให้รับจดสิทธิบัตรยีนข้าวหอมมะลิในไทย และรับจดสิทธิบัตรพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์ทุกชนิด</span><span style="font-size...
3 July 2009
<p><font size="2"><b><u>1. เจ้าของสิทธิบัตรยีนข้าวหอมมะลิ </u></b>&nbsp;</font></p> <p><font size="2">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;...
3 July 2009
1. เจ้าของสิทธิบัตรยีนข้าวหอมมะลิ               สิทธิบัตรยีนข้าวหอมมะลิ ซึ่งได้รับการอนุมัติแล้วเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2008 ในประเทศสหรัฐอเมริกานั้น มีสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(สวทช.)เป็นเจ้าของสิทธิบัตร...
15 December 2008
<p>หลายปีผ่านมาแล้วที่พรรคประชาธิปัตย์ไม่ได้เป็นรัฐบาลและมีโอกาสบริหารงานเศรษฐกิจไทย และยิ่งนานเข้าไปใหญ่ที่การเข้ามาจัดตั้งรัฐบาลนั้นเป็นผลมาจากการชนะการเลือกตั้งและเป็นพรรคที่มีเสียงมากที่สุดในสภาฯ...
14 February 2008
<p>ซีแอลยามะเร็งเป็นประเด็นร้อนขึ้นมาทันทีที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขคนใหม่ นายไชยา สะสมทรัพย์ สั่งให้มีการทบทวน ผู้เขียนจึงขอถือเป็นโอกาสที่ดีนี้ ในการนำเสนอข้อมูลเพื่อให้การพูดคุยในสังคมไทย อยู่บนพื้นฐานขององค์ความรู้ และรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลกานุวัตร</p> <p>...
12 May 2007
<p>การหากินกับชีวิตผู้ป่วยของธุรกิจยาข้ามชาติ</p> <p>บริษัทยายักษ์ใหญ่ในสหรัฐฯ เป็นธุรกิจที่ทำกำไรสูงมาก 21.2?58.6% ซึ่งสูงกว่าธุรกิจชนิดอื่นๆ อย่างมาก โดยใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนาเฉลี่ยเพียงแค่ 13.9% เท่านั้น กลยุทธ์ที่ธุรกิจยาข้ามชาติสามารถทำกำไรได้สูงขนาดนี้ คือ...
20 April 2007
<p><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Tahoma;"></span></span></p> <p></p> <p><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Tahoma;">ภายหลังจากเรื่องการเจรจา FTA...

Pages