แถลงข่าว

18 May 2007
(อิมแพค/ 18 พฤษภาคม 2550) เมื่อเวลา 12.00 น.ตัวแทนเครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ประเทศไทย เครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือก เครือข่ายชุมชนแออัด เครือข่ายชนกลุ่มน้อย เครือข่ายแรงงานนอกระบบเครือข่ายผู้บริโภคและกลุ่มศึกษาข้อตกลงเขตการค้าเสรีภาคประชาชน (เอฟทีเอ ว็อทช์) กว่า 300 คน...
1 April 2007
เป็นที่ทราบโดยทั่วกันว่า รัฐบาลพลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ เป็นรัฐบาลชั่วคราวที่มิได้มาตามครรลองประชาธิปไตย หากมาจากการรัฐประหารในวันที่ 19 กันยายน พ.ศ.2549 เมื่อรัฐบาลชุดนี้เข้ามาบริหารประเทศ ประชาชนต่างคาดหวังว่า รัฐบาลจะดำเนินการตามสัญญาประชาคมเฉพาะกิจที่ให้คำมั่นไว้กับประชาชน นั่นคือ...
29 September 2006
  สารี อ๋องสมหวัง:  การ ทำเอฟทีเอเป็นเรื่องเดียวกับระบอบทักษิณ  เอฟทีเอไม่มีกระบวนการ  ตอนที่คัดค้านที่เชียงใหม่ คุณทักษิณบอกว่าไม่ต้องเข้าสภาเพราะไม่มีใครรู้เรื่อง เอฟทีเอมีปัญหาทั้งเรื่องผลกระทบและกระบวนการ สัญญาณอันตรายที่เราเห็นชัดเจน คือ...
7 February 2004
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2547 ที่สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย กลุ่มศึกษาข้อตกลงเขตการค้าเสรีภาคประชาชนได้เปิดแถลงข่าวเป็นกรณีพิเศษ ภายหลังพบว่าข้อเสนอเรื่องสิทธิบัตรซึ่งฝ่ายสหรัฐฯได้ยื่นต่อรัฐบาลไทยในการ ประชุมที่เชียงใหม่ ขณะนี้ได้ถูกเผยแพร่ในเว็บไซท์ต่างประเทศแล้ว ที่เว็บไซท์ http://www....

Pages