รายงานพิเศษ

22 December 2006
กลุ่ม FTA Watch ซึ่งเป็นเครือข่ายนักวิชาการ องค์กรพัฒนาเอกชนและองค์กรประชาชนต้องขออภัยท่านผู้มีเกียรติทุกท่านในห้องประชุมนี้ที่ไม่สามารถเข้าร่วมการประชาพิจารณ์และต้องขอคัดค้านการทำประชาพิจารณ์ในวันนี้ ด้วยเหตุผลสำคัญดังนี้ 1. การจัดทำประชุมในวันนี้ไม่สามารถถือได้ว่า...
14 December 2006
          ในภาวการณ์ที่การเมืองไทยยังไม่กลับเข้าสู่ระบอบประชาธิปไตย การเจรจาจัดทำความตกลงระหว่างประเทศของไทยกับประเทศต่างๆ จึงหยุดชะงักไปโดยปริยาย แต่สำหรับประเทศญี่ปุ่นกลับไม่เป็นเช่นนั้น...
1 December 2006
กรีนพีซ และกลุ่มเอฟทีเอ วอท์ช (FTA-Watch)ประณามข้อตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย-ญี่ปุ่น (JTEPA) หลังพบข้อมูลอนุญาตให้ ญี่ปุ่นนำขยะพิษ และสารเคมีอันตรายมาทิ้งในประเทศไทยได้ นายบัณฑูร เศรษฐศิโรตม์ นักวิชาการของกลุ่ม FTA Watch และผู้อำนวยการโครงการยุทธศาสตร์นโยบายฐานทรัพยากร...
18 November 2006
ตามที่กระทรวงการต่างประเทศ โดยนายพิศาล มาณวพัฒน์ รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ หัวหน้าคณะเจรจาความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย-ญี่ปุ่น (JTEPA) ชี้แจงว่า กระทรวงการต่างประเทศจะเสนอร่างความตกลง JTEPA ให้คณะรัฐมนตรีรับทราบเท่านั้นว่า การเจรจายกร่างความตกลงได้เสร็จสิ้นแล้ว ตั้งแต่สมัยรัฐบาลที่แล้ว ดังนั้น...
14 November 2006
  “โลกที่เท่าเทียม ประชาชนสร้างได้” เป็นสโลแกนของงานสมัชชาสังคมไทย ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรกในวันที่ 21-22 ตุลาคมที่ผ่านมา  ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต ถ้าใครได้มีโอกาสไปงานนี้ จะเห็นว่ามีเวทีการเสวนา นิทรรศการ และกิจกรรมจากกลุ่มต่างๆมากมาย ...
14 November 2006
(14 พฤศจิกายน/หน้าทำเนียบรัฐบาล) เมื่อเวลา 9 นาฬิกา ตัวแทนกลุ่มศึกษาข้อตกลงเขตการค้าเสรีภาคประชาชน (เอฟทีเอ ว็อทช์) ประมาณ 50 คนได้รวมตัวกันหน้าทำเนียบรัฐบาล ฝั่งตรงข้ามสำนักงาน ก.พ. เพื่อยื่นหนังสือต่อ พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ นายกรัฐมนตรีเพื่อขอให้หยุดการลงนามและการเจรจาข้อตกลงเขตการค้าเสรี (FTA)...
13 November 2006
เกษตรกรเม็กซิโก ครอบครัวแตก ชุมชนล่มสลาย ผลกระทบค้าเสรีอเมริกาเหนือ บทเรียนสำหรับชาวนาไทย ในทุกซอกมุมของรัฐแคริฟอร์เนียและรัฐทางตอนใต้ของสหรัฐ อเมริกา เช่น เทกซัส หลุยเซียน่า นิวเม็กซิโก อริโซน่า ฯลฯ จะพบเห็นผู้คนที่รูปร่างหน้าตาคล้ายคนเอเชียแต่พูดภาษาสเปน...
3 October 2006
วันนี้เป็นวันครบกำหนด 2 สัปดาห์ภายหลังการเข้ายึดอำนาจของคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (คปค.) จากรัฐบาลคุณทักษิณ ชินวัตร      แม้ว่าในวันนี้คุณทักษิณและรัฐบาลทักษิณได้เป็นอดีตไปแล้ว  แต่ผู้เขียนเชื่อว่า ระบอบที่มาแทนที่ในปัจจุบัน...
5 September 2006
สวัสดีค่ะท่านผู้อ่าน  ไม่ได้เจอกัน 1 เดือน  ผู้เขียนหวังว่าท่านผู้อ่านจะสบายดี  ระวังรักษาสุขภาพด้วย  เพราะก่อนหน้านี้ฝนตกแบบไม่มีใบเตือนอยู่บ่อยๆ คอลัมน์โลกาภิวัฒน์ฯฉบับ 3 นี้จั่วชื่อหัวเรื่องไว้ค่อนข้างคลุมเครือ ...

Pages