ติดต่อเรา

ศูนย์ประสานงาน
กลุ่มศึกษาข้อตกลงเขตการค้าเสรีภาคประชาชน(FTA WATCH)

3/12 สวนชีววิถี ซอยบางอ้อ 2 หมู่ 6 ตำบลไทรม้า อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์  02-9853838
โทรสาร    02-9853836


(แนะนำท่านติดต่อผ่าน e-mail จะสะดวกและรวดเร็วที่สุด)

ท่านสามารถ

  • ติดต่อประสานงาน
  • ขอรับเอกสาร
  • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม