ททท.ติงสร้างโรงไฟฟ้าระยองกระทบชุมชน-ท่องเที่ยว

โพสต์ทูเดย์ 24 ส.ค. 50 - - นายชาญชัย ดวงจิตต์ ผอ.การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานภาคกลางเขต 4 (ระยอง?จันทบุรี) กล่าวว่า หากมีการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินในพื้นที่ประกอบการของบริษัท ไออาร์พีซี ที่ อ.เมือง จ.ระยอง ถือว่าเป็นความล้มเหลวของการจัดโซนนิง เพราะบริเวณที่ก่อสร้างอยู่ใกล้กับชุมชน และแหล่งท่องเที่ยว เป็นจุดขายด้านการท่องเที่ยวและสร้างรายได้หลักของระยอง
ด้าน พล.อ.บัญชร ชวาลศิลป์ ที่ปรึกษาสำนักกรรมการ ผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไออาร์พีซี กล่าวว่า ขณะนี้บริษัทเพิ่งซื้อซองประกวดราคา จะได้รับอนุมัติหรือไม่ยังไม่ทราบ ไม่ว่าบริษัทใดได้ทำโครงการนี้ก็ต้องผ่านขั้นตอนการศึกษาผลกระทบด้าน สิ่งแวดล้อม (อีไอเอ)
พล.อ.บัญชร กล่าวอีกว่า หากบริษัทได้โครงการนี้ การก่อสร้างจะสร้างในพื้นที่เขตอุตสาหกรรมถูกต้องตาม พ.ร.บ.ผังเมือง และได้หารือกับหอการค้าของ 4 จังหวัดภาคตะวันออกแล้ว ได้แบ่งโซนไว้ โดยกำหนดให้ จ.ชลบุรี เมืองท่องเที่ยว ระยองเป็นเมืองอุตสาหกรรม จันทบุรีเป็นเมืองพืชผักผลไม้ และตราดเป็นเมืองการค้าชายแดน ทั้งนี้อุตสาหกรรมกับการท่องเที่ยวไปด้วยกันได้ เพราะมีการรักษาสภาพแวดล้อม

หมวดหมู่ของข่าว: 

เนื้อหาข่าวเป็นการรวบรวมเพื่อการศึกษาวิจัยเท่านั้น อันเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ มิได้นำไปเพื่อการค้าแต่อย่างใด