ไม่เอาโรงไฟฟ้า.........

คม ชัด ลึก 5 ก.ย. 50
ชาวบ้าน จ.สมุทรสงคราม ประท้วงไม่เอาโรงไฟฟ้า ที่จะสร้างใน ต.บางแก้ว อ.เมืองสมุทรสงคราม โดยยื่นหนังสือพร้อมกับรายชื่อของชาวบ้านกว่า 5 หมื่นรายให้กับนายจรินทร์ จักกะพาก รองผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อส่งมอบต่อไปยังกระทรวงพลังงานและนายกรัฐมนตรี

หมวดหมู่ของข่าว: 

เนื้อหาข่าวเป็นการรวบรวมเพื่อการศึกษาวิจัยเท่านั้น อันเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ มิได้นำไปเพื่อการค้าแต่อย่างใด