คะยาขอเจรจาไทยเปิดช่องค้าแม่ฮ่องสอน-KNPP

แม่ฮ่องสอน- สหพันธ์ชนชาติกะเหรี่ยงยื่นหนังถึงพ่อเมืองสามหมอก ขอเปิดช่องทางการค้า แม่ฮ่องสอน-คะยา

ผู้สื่อข่าวรายงานจากจังหวัดแม่ฮ่องสอนว่า พ.อ.ทุนจ่อ รองประธานสหพันธ์รัฐแห่งชาติกะเหรี่ยง ได้ส่งหนังสือด่วนที่สุด ลงวันที่ 7 ธันวาคม 2547 ถึงผู้บริหารระดับสูงจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง ขอเข้าพบปะเจรจาอย่างเป็นทางการของผู้บริหารระดับสูงจังหวัดแม่ฮ่องสอน

โดยในหนังสือดังกล่าวระบุว่า ทางสหพันธ์รัฐแห่งชาติกะเหรี่ยง ( KNPLF ) สหพันธ์รัฐบาลเมียนมาร์ ทางสหพันธ์ฯ ได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับทางรัฐบาลสหภาพเมียนมาร์แล้ว ในเขตพื้นที่ในความรับผิดชอบของรัฐคะยา อยากให้มีการพบปะเจรจากับผู้บริหารท้องถิ่นระดับสูงของจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีในด้านการส่งเสริมความเจริญรุ่งเรืองการค้าขายในทุก ๆ ด้านยิ่งขึ้นระหว่างสหภาพเมียนมาร์รัฐคะยากับไทย ( จังหวัดแม่ฮ่องสอน ) บริเวณชายแดนไทย-เมียนมาร์รัฐคะยา

ทั้งต้องการให้เปิดชายแดนทั้งสองประเทศเพื่อให้พลเมืองมีงานทำ มีการค้าขาย และมีการพบปะรู้จักกันเป็นมิตรกัน รวมทั้งการเจรจากับผู้บริหารหัวหน้าทั้ง 2 ฝ่าย

พร้อมกันนี้อยากให้จังหวัดแม่ฮ่องสอนกำหนด วัน เวลา และสถานที่ที่จะพบปะกันให้ทางสหพันธ์รัฐแห่งชาติกะเหรี่ยงคะยาทราบด้วย ลงชื่อ พ.อ.ทุนจ่อ รองประธานสหพันธ์รัฐแห่งชาติกะเหรี่ยงคะยา

ด้านนายบัญชา แก้งแดง นายด่านศุลกากรแม่ฮ่องสอน เปิดเผยว่า เป็นเรื่องที่ดีหากมีการพุดคุยกับระหว่างเจ้าหน้าที่จังหวัดแม่อ่องสอนกับตัวแทนของกะเหรี่ยงคะยา เพื่อเปิดการค้าชายแดนช่องทางบ้านน้ำเพียงดิน ตำบลผาบ่อง อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ช่องทางบ้านน้ำเพียงดิน เป็นช่องทางลำเลียงสินค้าทางน้ำ (ลำน้ำปาย ) ลงสู่แม่น้ำสาละวิน ช่องทางอนุมัติด่านพรมแดนบ้านน้ำเพียงดิน ตำบลผาบ่อง อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ด่านศุลกากรแม่ฮ่องสอน พร้อมที่จะส่งเสริมและอำนวยความสะดวกในการติดต่อค้าขายให้แก่ประชาชนทั้งสองประเทศ รวมทั้งประสานงานการจัดเก็บภาษีและตรวจป้องกันการกระทำผิดตามกฏหมายเพื่อเป็นเส้นทางการค้าชายแดน และการท่องเที่ยวต่อไปในอนาคตอีกทางหนึ่ง และร่วมมือกันสืบสานให้แม่น้ำปายเป็นแม่น้ำประวัติศาสตร์ในการเชื่อมความสัมพันธ์ไมตรี ระหว่างสองประเทศให้มั่นคงและยืนยาวนานตลอดไป

ด้านนายเดชา สัตถาผล นายอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน เปิดเผยว่า ที่ผ่านมาทางอำเภอได้มีการเจรจากับผู้นำรัฐฉาน จังหวัดหัวเมือง ซึ่งเป็นการพบปะกันในระดับท้องถิ่นเพื่อสานสัมพันธ์และความร่วมมือการค้าชายแดน หลังจากที่ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้นำคณะเดินทางไปพัฒนาการส่งเสริมการค้าชายแดนระหว่าางไทย-เมียนมาร์ ณ สหภาพเมียนมาร์รวม 3 ครั้ง โดยได้ข้อสรุปร่วมกันเกี่ยวกับการส่งเสริมการค้าชายแดนระหว่างไทย-สหภาพเมียนมาร์ ณ จุดผ่อนปรนการค้าชายแดนไทย-สหภาพเมียนมาร์ ช่องทางบ้านห้วยผึ้ง ตำบลห้วยผาบ่อง อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ส่วนช่องทางบ้านน้ำเพียงดิน นั้นทางอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนสนับสนุนให้มีการค้าขายอยู่แล้ว ส่วนทางรองประธานสหพันธ์รัฐแห่งชาติกะเหรี่ยงที่มีหนังสือเข้าขอพบปะนั้นจะต้องให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนสั่งการมาก่อนจึงจะดำเนินการเรื่องดังกล่าวได้

หมวดหมู่ของข่าว: 

เนื้อหาข่าวเป็นการรวบรวมเพื่อการศึกษาวิจัยเท่านั้น อันเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ มิได้นำไปเพื่อการค้าแต่อย่างใด