จีนขึ้นภาษีส่งออกสิ่งทอรับโควตาทลาย

เอเอฟพี/ไชน่าเดลี่13/12/04 ? พญามังกรออกมาตรการรับมือหลังปราการโควตาสิ่งทอทลายต้นปีหน้า โดยเพิ่มภาษีส่งออก เพื่อกระตุ้นการผลิตสินค้าไฮเอนด์ และบรรเทาความกังวลของนานาประเทศที่หวั่นว่าสิ่งทอจีนจะครองตลาดโลก

ฉงเฉวียน โฆษกกระทรวงพาณิชย์จีนแถลงเมื่อวันจันทร์(12 ธ.ค.)ว่า รัฐบาลได้ออกมาตรการ 8 ประการเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อ ภายหลังการยกเลิกโควตาสิ่งทอของประเทศสมาชิกองค์การการค้าโลก(ดับเบิลยูทีโอ)ในวันที่ 1 มกราคมปีหน้า โดยหนึ่งในมาตรการดังกล่าว คือการเพิ่มภาษีส่งออกสิ่งทอบางประเภท

กระบอกเสียงกระทรวงพาณิชย์อธิบายถึงข้อดีของการขึ้นภาษีนี้ว่า จะช่วยกระตุ้นการส่งออกสินค้ามูลค่าเพิ่มระดับไฮเอนด์ ให้สินค้าจีนมีตลาดที่หลากหลาย ส่วนอัตราภาษีจะขึ้นอยู่กับปริมาณมากกว่ามูลค่าของสินค้า ตลอดจนพิจารณาจากเงื่อนไขของผู้ผลิต ซึ่งการปรับเปลี่ยนดังกล่าว ผ่านการปรึกษากับกลุ่มผู้ผลิตและองค์กรต่างๆ ในอุตสาหกรรมประเภทนี้แล้ว

นอกจากมาตรการปรับอัตราภาษี ปักกิ่งยังเรียกร้องให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยกระดับการให้บริการแก่ผู้ประกอบการ ไม่ว่าจะเป็นการให้ข้อมูลที่ถูกจังหวะ ทั้งข้อมูลเกี่ยวกับการส่งออก ขั้นตอนการส่งออก การลงทุนเพิ่ม

รวมถึงพัฒนาระบบการเตือนความเสี่ยงให้แก่ผู้ผลิต ป้องกันการลงทุนที่มากเกินไปและซ้ำซ้อน

ขณะเดียวกัน รัฐบาลก็จะสนับสนุนให้บริษัทจีนออกไปบุกตลาดต่างแดน โดยจะออกนโยบายให้สิทธิพิเศษและนโยบายสนับสนุนบริษัทสิ่งทอจีนที่ปรารถนาไปลงทุนยังต่างประเทศ และเป็นส่วนหนึ่งของกระแสโลกาภิวัตน์

พร้อมกันนี้ ในมาตรการของรัฐบาลกลาง ยังให้ความสำคัญกับองค์กรที่ทำหน้าที่เป็นตัวกลาง และเร่งยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมของจีนให้สอดคล้องกับมาตรฐานโลก ทั้ง ISO 9000 และ ISO14000 ที่เป็นมาตรฐานคุมคุณภาพและการรักษาสิ่งแวดล้อม

ตลอดจนให้การสนับสนุนการสร้างแบรนด์จีน และให้น้ำหนักต่อการวิจัยพัฒนา การออกแบบ เพื่อพัฒนาขีดสมรรถนะของบริษัท

มาตรการประการสุดท้ายคือ สนับสนุนให้มีการร่วมมือและหารือระหว่างรัฐบาลและเอกชน เพื่อปกป้องสิทธิชอบธรรมทางกฎหมายและผลประโยชน์ของบริษัทจีน ตลอดจนตระหนักถึงการร่วมมือเพื่อการพัฒนา

โฆษกกระทรวงพาณิชย์จีนยังเตือนผู้ประกอบการจีนให้เตรียมพร้อมรับมือกับลัทธิกีดกันทางการค้า และความยากลำบากในการเจาะตลาดที่จะทวีความรุนแรงขึ้นภายหลังยกเลิกโควตาสิ่งทอ

ขณะเดียวกัน สื่อตะวันตกมองความเคลื่อนไหวครั้งนี้ว่า มีจุดประสงค์เพื่อบรรเทาความกังวลของกลุ่มประเทศผู้ผลิตอื่นๆ ที่หวั่นว่าจีนจะแห่ยึดหัวหาดสิ่งทอโลกหลังปราการโควตาทลาย

13 ธันวาคม 2547

หมวดหมู่ของข่าว: 

เนื้อหาข่าวเป็นการรวบรวมเพื่อการศึกษาวิจัยเท่านั้น อันเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ มิได้นำไปเพื่อการค้าแต่อย่างใด