จากโลกาภิวัตน์ 2550 ถึงการเมือง 2550 : สถานการณ์ล่าสุด และทางเลือกล่าสุด

โดย  กลุ่มศึกษาข้อตกลงเขตการค้าเสรีภาคประชาชน(FTA Watch)

จนถึงวันนี้ กระแสโลกาภิวัตน์กำลังนำพาสังคมไทยไปสู่ปัญหาใหม่ๆ ที่ซับซ้อนและน่าปวดหัวขึ้นเรื่อยๆ

การเปิดเสรีสินค้า บริการ การลงทุน ตลอดจนการยอมให้สิทธิบรรษัทต่างชาติผูกขาดทรัพย์สินทางปัญญา ไม่เพียงหมายถึงความเดือดร้อนสูญเสียของประชาชนส่วนใหญ่ในสังคม ทั้งเกษตรกรรายย่อย วิสาหกิจชุมชน เอ็สเอ็มอี และผู้บริโภค แต่ในภาพรวม ยังหมายถึงผลกระทบมหาศาลที่พร้อมจะเกิดขึ้นกับฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ระบบสาธารณสุข และระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานของไทยอีกด้วย

ภายใต้ข้อตกลง ?เขตการค้าเสรีหรือเอฟทีเอ? ระหว่างรัฐไทยกับประเทศคู่ค้า ทั้งส่วนที่ทำไปแล้ว (จีน ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ฯลฯ) ที่เพิ่งจะทำไป (ญี่ปุ่น) และที่พยายามมานานแต่ยังไม่สำเร็จ (สหรัฐอเมริกา) - - ประเทศไทยกำลังเดินหน้าไปสู่ปัญหาโลกาภิวัตน์ยุคใหม่ และสถานการณ์เสี่ยงภัยอะไรบ้าง?

คู่มือโลกาภิวัตน์ 2550 เล่มนี้ ได้สรุปภาพรวม-สถานการณ์ล่าสุดมาให้อ่านกันแบบชัดๆ เข้าใจง่าย พร้อมนำเสนอหนทางแก้ไขที่เป็นก้าวสำคัญก้าวแรก การผลักดัน ?กฎหมายเอฟทีเอ? หรือ ?กฎหมายการทำสัญญาระหว่างประเทศ? ฉบับประชาชน จะนำไปสู่กระบวนการตัดสินใจอย่างโปร่งใส และเปิดให้ระชาชน-ผู้ได้รับกระทบเข้ามามีส่วนร่วมอย่างแท้จริง

ยิ่งกว่านั้น ที่คาบเกี่ยวและทับซ้อนอยู่กับปัญหาโลกาภิวัตน์ ก็คือปัญหาพื้นฐานของสังคมไทย การจัดสรรทรัพยากรไม่ว่าจะเป็นในส่วนของพลังงานหรือที่ดิน ซึ่งล้วนแต่มีปัญหามาอย่างยืดเยื้อยาวนาน และไม่เคยได้รับการแก้ไขจริงจัง ล่าสุด ?โรงไฟฟ้านิวเคลียร์? คือทางเลือกที่จำเป็นจริงหรือไม่? ความขัดแย้งและการแย่งชิงทรัพยากรที่ดิน จะมีทางออกที่เป็นธรรมและเป็นรูปธรรมอย่างไร? เรามีคำตอบและข้อเท็จจริงมานำเสนอไว้ เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลอย่างรอบด้าน

การเมืองไม่ใช่เรื่องของผู้รับเหมาสัมปทาน แต่การเมืองเป็นเรื่องของคนเล็กๆ ทุกคน ความเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้น เมื่อประชาชนทุกคนเข้ามามีส่วนร่วม ร่วมทำความเข้าใจกับปัญหาใหม่ๆ ร่วมผลักดันในสิ่งที่เป็นผลประโยชน์ของคนส่วนใหญ่ หยุดการผูกขาดอำนาจตัดสินใจ...ไว้ในมือของคนไม่กี่กลุ่ม

การจัดทำคู่มือนี้เป็นส่วนหนึ่งของงานเวทีสาธารณะ ?พรรคการเมืองกับโลกาภิวัตน์ : ใครมีวิสัยทัศน์? ใครอยู่ข้างประชาชน?? ในวันที่ 2 ธันวาคม 2550 ณ อนุสรณ์สถาน 14 ตุลาฯ สี่แยกคอกวัว ซึ่งเป็นเวทีที่พรรคการเมืองจะตอบปัญหาในประเด็นต่างๆ ที่เครือข่ายภาคประชาชนตั้งขึ้น และนำไปสู่การติดตามนโยบายของพรรคต่างๆ ภายหลังการเลือกตั้ง

เริ่มจากการเลือกตั้ง 2550 ที่กำลังจะมีขึ้น เราจะทำสิ่งที่ความหมายได้แค่ไหน? มาโหวตเลือกนักการเมืองที่เข้าใจ ?การเมืองใหม่? ที่เข้าใจปัญหายุคใหม่ และพร้อมจะร่วมกับประชาชนสร้างทางเลือกใหม่ๆ ให้กับสังคมไทยดีกว่า

หนทางข้างหน้ายังอีกยาวไกล ?โลกาภิวัตน์ฉบับประชาชน? เป็นสิ่งที่เป็นไปได้ เพียงแต่วันนี้สังคมไทย...ต้องการนักการเมืองที่มีวิสัยทัศน์มากที่สุดและเป็นอุปสรรคน้อยที่สุด

หมวดหมู่ของเนื้อหาในเว็บ: