เขตศก.พิเศษเปิดช่องเอกชนละเมิดรฐน.

กรุงเทพฯ-16 ม.ค.48 นักวิชาการสวดยับเขตนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษ เปิดช่องต่างชาติละเมิดสิทธิชุมชน-ประชาชน หวั่นผลกระทบด้านแรงงาน ?สิ่งแวดล้อม เนื่องจากเอกชนมีอำนาจเหนือรัฐ ?กฎหมาย

?สิ่งที่น่ากลัวคือ การออกกฎหมายเขตเศรษฐกิจพิเศษ ก็เพื่อให้นักลงทุนต่างชาติเข้ามา แต่ปลอดการควบคุม ซึ่งหลายประเทศที่กำลังพัฒนาได้รับผลกระทบอย่างใหญ่หลวง เช่น บังกลาเทศ เม็กซิโก ศรีลังกา รวมทั้งประเทศจีนด้วย? นายจักรกฤษณ์ ควรพจน์ อาจารย์นิติศาสตร์ และผู้เชี่ยวชาญด้านการค้าและการพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช กล่าวในเวทีวิเคราะห์ ?นโยบายรัฐบาลในกรอบข้อเสนอวาระประชาชน?

วันที่ 15 ม.ค.ที่ผ่านมา คณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชน (กป.อพช.) จัดสมัชชาคณะกรรมการ กป.อพช.ประจำปี 2548 โดยมีตัวแทนกป.อพช.แต่ละภาคเข้าร่วมประชุมราว 1,000 คน

นายจักรกฤษณ์เห็นว่า การออกกฎหมายเขตเศรษฐกิจพิเศษนั้น ขัดต่อรัฐธรรมนูญหลายมาตรา โดยเฉพาะการรวมกลุ่มของประชาชนจะถูกละเมิด จะเกิดการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม ซึ่งการออกกฎหมายพิเศษนี้ มีผลประโยชน์ที่แอบแฝง ด้วยการดักหน้าเซ็นข้อตกลงเอฟทีเอ ด้วยการออกกฎหมายแล้วค่อยมาเซ็นทีหลัง เพราะการทำเอฟทีเอ มีข้อจำกัดในด้านกฎหมาย เช่น สัดส่วนของการถือหุ้น

ทั้งนี้เดิมหากไทยลงนามกับสหรัฐอเมริกา ก็ต้องมาแก้ พ.ร.บ.ฉบับที่เกี่ยวข้อง แต่เมื่อมีกฎหมายเขตเศรษฐกิจพิเศษแล้ว ก็สามารถลงนามข้อตกลงได้เลย ไม่ต้องผ่านรัฐสภา นี่เป็นแผนการในอนาคตของพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร

?การพยายามจะออกกฎหมายเขตเศรษฐกิจพิเศษ ก็เพื่อที่จะรองรับเศรษฐกิจแบบเสรีอย่างเต็มรูปแบบ โดยรัฐจะไม่เข้าไปแทรกแซงหรือควบคุม แต่ให้บริษัทต่างประเทศเป็นใหญ่เหนือรัฐ ให้บริษัทของทั้งไทย และต่างประเทศนำเงินเข้าออกได้ ผู้บริหารนำเข้าออกมาใช้ประโยชน์ได้โดยปริยาย ผลกระทบที่เกิดขึ้นปัญหาที่เกิดตามมา เห็นได้ชัดคือที่ บังกลาเทศ ศรีลังกา มีปัญหาเรื่องการกดดันแรงงาน แม้กระทั่งประเทศจีน ก็มีการอพยพแรงงานราคาถูก ผลผลิตต่ำกว่ามาตรฐาน แม้กฎหมายแรงงานก็ไม่สามารถจะบังคับใช้ได้? นายจักรกฤษณ์ กล่าว

นายจักรกฤษณ์อธิบายต่อว่า แนวคิดดังกล่าวยังส่งผลกระทบต่อด้านสิ่งแวดล้อม เนื่องจากไม่มีการทำรายงานผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมหรืออีไอเอ เพราะมีการผ่อนปรนในเรื่องกฎหมายสิ่ง แวดล้อม ในระยะยาวจะเกิดปัญหาเรือนกระจก พลังงานก๊าซ และพลังงานน้ำ อนาคตจะมีปัญหาขาดแคลน เพราะจะถูกใช้ไปในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ

หมวดหมู่ของข่าว: 

เนื้อหาข่าวเป็นการรวบรวมเพื่อการศึกษาวิจัยเท่านั้น อันเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ มิได้นำไปเพื่อการค้าแต่อย่างใด