สรส.ตั้งป้อมต่อต้านทักษิณ

เดินหน้าห้ามแตะแปรรูป"กฟผ

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ นายสมศักดิ์ โกศัยสุข เลขาธิการสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหิจกสัมพันธ์(สรส.) เปิดเผยว่า กรณี พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีประกาศนโยบายการแปรรูปรัฐวิสาหกิจภายหลังเข้าดำรงตำแหน่งผู้นำรัฐบาลสมัยที่ 2 โดยจะนำหุ้นขายในตลาดหลักทรัพย์แทนการขายให้นักลงทุนว่า สรส.จะคัดค้านการแปรรูปรัฐวิสาหกิจทุกรูปแบบและทุกประเภท โดยเฉพาะด้านสาธารณูปโภค แต่ สรส.เกรงจะตกอยู่ในมือของนักลงทุนแทนที่จะเป็นประชาชนทั่วไป

"รัฐบาลมีหลักประกันอะไรว่า จะไม่กระจายหุ้นให้เอกชนหรือไม่โอนกิจการของรัฐเข้าสู่ระบบเอกชน เพราะไม่เคยชี้แจงว่าจะควบคุมดูแลอย่างไร ดังนั้นอยากให้รัฐบาลปรับปรุงประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการ และจริงจังเรื่องการปราบคอร์รัปชั่นมากกว่าขายหุ้นรัฐวิสาหกิจ

นายศิริชัย ไม้งาม ประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(สร.กฟผ.) กล่าวว่า สร.กฟผ.และเครือข่ายคัดค้านแปรรูปไฟฟ้า-ประปาจะเดินหน้าคัดค้านแปรรูปต่อไป โดยเตรียมจะยื่นหนังสือคัดค้านถึงนายกรัฐมนตรีและจะระดมพลคัดค้าน เพราะเห็นว่าแปรรูปการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.) ไปแล้วประชาชนจะเดือดร้อน

นพ.พรหมินทร์ เลิศสุริย์เดช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน กล่าวว่า เรื่องนโยบายแปรรูปรัฐวิสาหกิจด้านพลังงานนั้น พ.ต.ท.ทักษิณให้สัมภาษณ์แล้วว่าจะดำเนินการต่อ ไม่ใช่เป็นการขายหุ้นทั้งหมด ในส่วนของการแปรรูปกิจการไฟฟ้าก็เดินหน้าต่อเนื่องเช่นกัน เพราะต้องยอมรับว่าการเลือกตั้งครั้งนี้เป็นฉันทามติเลือกพรรคไทยรักไทยซึ่งมีนโยบายแปรรูปเข้ามาทำงาน ในขณะที่พรรคการเมืองที่มีนโยบายชัดเจนไม่แปรรูปรัฐวิสาหกิจก็ไม่ได้รับคะแนนเสียงเลือกตั้งเข้ามา

หมวดหมู่ของข่าว: 

เนื้อหาข่าวเป็นการรวบรวมเพื่อการศึกษาวิจัยเท่านั้น อันเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ มิได้นำไปเพื่อการค้าแต่อย่างใด