จดหมายเปิดผนึกถึงประธานาธิบดีสหรัฐฯ บารัค โอบาม่า

พวกเราภาคประชาสังคมไทยยินดีต้อนรับการเดินทางมาเยือนประเทศไทยของท่านครั้งนี้ เราทราบดีว่า ใน 3-4ปีที่ผ่านมา สหรัฐฯได้เผชิญกับวิกฤตเศรษฐกิจครั้งรุนแรงที่สุดในประวัติศาสตร์ครั้งหนึ่ง ซึ่งท่านให้สัญญาประชาคมว่า จะเข้ามาจัดการเอาผิดกับพวกวอลล์สตรีทและให้ความสนใจกับเมนสตรีทที่ไม่ใช่พวกคนรวย 1% ขณะเดียวกัน คนอเมริกันมากกว่า 50 ล้านคนเข้าไม่ถึงการรักษา สหรัฐฯเป็นประเทศพัฒนาแล้วเพียงประเทศเดียวที่ไม่มีระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ซึ่งท่านก็รับปากว่าจะใช้ ObamaCare ทำให้พวกเขาเข้าถึงการรักษา

อย่างไรก็ตาม การที่ท่านพยายามผลักดันความตกลงหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ภาคพื้นแปซิฟิค (TPP) โดยชักชวนประเทศไทยให้เข้าร่วมด้วยนั้น สวนทางกับสิ่งที่ท่านรับปากไว้กับประชาชนอเมริกันโดยสิ้นเชิง มิหนำซ้ำยังทำให้ประชาชนในประเทศต่างๆที่อยู่ในความตกลงนี้ต้องรับชะตากรรมเช่นเดียวกับอเมริกันชน
จากเนื้อหาการเจรจาที่หลุดรอดออกมาสู่สาธารณะ ชี้ให้เห็นว่า ความตกลง TPP จะก่อให้เกิดผลกระทบดังนี้
 
  • จะช่วยอุตสาหกรรมยาข้ามชาติถีบราคายาทั้งในและต่างประเทศให้สูงขึ้น และผูกขาดทำกำไรแต่เพียงเจ้าเดียวอย่างยาวนานยิ่งขึ้น อีกทั้งยังมีบทว่าด้วยยาที่จำกัดการต่อรองราคายาและทำลายความพยายามในการควบคุมการใช้ยาอย่างเหมาะสมในระบบสุขภาพ
  • เพิ่มอำนาจบรรษัทข้ามชาติยักษ์ใหญ่ให้ไปจัดการทำลายกฎหมายภายในประเทศต่างๆและนโยบายสาธารณะต่างๆที่ทำหน้าที่คุ้มครองสุขภาพประชาชนจากสินค้าทำลายสุขภาพ เช่น บุหรี่ และแอลกอฮอล์ และการรักษาสิ่งแวดล้อมและฐานทรัพยากรด้วยการฟ้องร้องผ่านอนุญาโตตุลาการ
  • บ่อนทำลายความมั่นคงทางการเงินของประเทศ ด้วยการจำกัดสิทธิของประเทศในการใช้มาตรการและนโยบายเงินทุนเคลื่อนย้ายเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภค
  • ทำลายเสรีภาพทางอินเตอร์เนตด้วยการสอดไส้เนื้อหาจำกัดสิทธิประชาชนในนามของการป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์ผ่านความตกลงนี้
  • ทำลายหลักการว่าด้วยความโปร่งใสด้วยการปิดหูปิดตาสาธารณชน ไม่ให้ล่วงรู้เนื้อหาและผลกระทบที่จะเกิดจากความตกลงฯ แต่กลับอนุญาตให้ตัวแทนธุรกิจเข้าไปร่วมการเจรจา
เราตระหนักดีว่า PhRMA และอุตสาหกรรมยายักษ์ใหญ่ รวมทั้งบรรดาผู้ร้ายทางการเงินในวอลล์สตรีทเป็นผู้สนับสนุนทางการเงินรายใหญ่ในการเลือกตั้งของท่าน พวกเขาให้เงินสนับสนุนท่านในการแข่งขันชิงตำแหน่งประธานาธิบดีครั้งนี้มากเสียยิ่งกว่าการเลือกตั้งเมื่อปี 2008 ท่านจึงต้องตระบัดสัตย์ต่อคนอเมริกันด้วยการเอาภาษีของประชาชนอุ้มธุรกิจของพวกเขา และสร้าง ObamaCare ที่อุตสาหกรรมยายังคงทำกำไรได้ต่อไปโดยที่อเมริกันชนได้ประโยชน์น้อยมาก
 
แต่จงอย่าใช้ชีวิตของประชาชนในประเทศของเราเป็นเสมือนเสื้อชูชีพให้กับเศรษฐกิจที่ล้มเหลวของอเมริกัน หรือเป็นบรรณาการตอบแทนอำนาจเงินของทุนเหล่านี้ที่ทำให้ท่านกลับมาทำเนียบขาวอีกครั้ง ทั้งๆที่ไม่สามารถรักษาสัญญาที่ให้ไว้กับประชาชนได้แม้แต่เรื่องเดียว
 
จงกลับไปทำตามคำมั่นสัญญาที่ท่านให้ไว้กับประชาชน สร้างงานให้คนอเมริกัน ไม่ใช่ด้วยเลือดเนื้อของคนในชาติอื่น กำกับและควบคุมสถาบันการเงินและวาณิชธนกิจทั้งหลาย ไม่ใช่ปล่อยให้พวกมันมีอำนาจล้นฟ้า ควบคุมพฤติกรรมบริษัทยาให้มีจริยธรรมและแสวงหากำไรแต่พอควร และสร้างความโปร่งใส เลิกปิดหูปิดตาประชาชน และที่สำคัญที่สุด จงเลิกคุกเข่ารับคำสั่งทุกครั้งที่ได้ยินเสียงเรียกของพวกบรรษัทขนาดใหญ่ (stop hitting your knees on the floor when corporations knock on your door)
 
ผศ.ภญ. สำลี ใจดี
ประธานกลุ่มศึกษาเขตการค้าเสรีภาคประชาชน (FTA Watch)
 
เครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ประเทศไทย
คณะกรรมการองค์กรพัฒนาเอกชนด้านเอดส์
มูลนิธิเข้าถึงเอดส์
มูลนิธิศูนย์คุ้มครองสิทธิด้านเอดส์
เครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือก
ชมรมเพื่อนโรคไต
เครือข่ายเพื่อนมะเร็ง
มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค
มูลนิธิเภสัชชนบท
กลุ่มศึกษาปัญหายา
มูลนิธิชีววิถี
มูลนิธิบูรณะนิเวศ
มูลนิธิสุขภาพไทย
 

Open letter to
H.E. the President of the United States of America, Barack Obama

 
Thai civil society welcomes your visit to Thailand.  We are aware that over the last 3-4 years, the United States has faced one of the most serious economic crises in its history.  You have promised the people that you will right the wrongs of Wall Street and to pay attention to Main Street, and the 99%.  More than 50 million Americans are not able to access health care. The United States is the only developed country in the world which does not have a national public health care system.  We learn that you have made a commitment to extend access to health care through ObamaCare. 
However, the Trans Pacific Partnership Agreement you are pushing for, and inviting Thailand to join, will push us in the opposite direction.  The TPP will push the people in the different countries within this Agreement towards the same destiny as those American people excluded from health care.
 
From the substance of the negotiations which have leaked out to the public, we have learned that the TPP agreement will:
 
  • help allow the pharmaceutical industry to push up the price of medicines both inside and outside the country, consolidate their monopolies, and gain profits for even longer periods.  There is a pharmaceutical chapter, which restricts negotiation on the prices of medicines and dismantles efforts to regulate the appropriate use of medicines within the health care system;
 
  • increase the power of the giant  transnational corporations in attempts to abolish a variety of national laws and public policies, which are there to protect public health from harmful products such as tobacco and alcohol, and to protect the environment and the resource base, through petitions to the International Arbiter;  
 
  • undermine financial security through restricting the country’s right to use measures and policies on the movement of finance capital in order to maintain economic stability, as well as enforce laws related to consumer protection;
 
  • destroy the freedom of the internet by monitoring content and restricting the rights of the people, in the name of preventing copyright violation;
 
  • destroy the principles of transparency, through a veil of secrecy, failing to divulge the content and the impacts that will arise from the TPP Agreement, and authorizing business representatives to join in these negotiations. 
 
We are fully aware that PhRMA and the giant pharmaceutical companies, including those who are able to find finance in Wall Street, were some of the major funders who helped support your electoral campaign.  They gave more money to support you in your fight to be re-elected as president, than in the elections in 2008.  This could mean you will have to break your promise to the American people by using their tax dollars to support these businesses and building an ObamaCare that will be a compromise with the pharmaceutical industry so that they can still make profits from it, while the American people get very little benefit. 
But we will not let you use the lives of the people in our country as if we are life-jackets for the failed US economy, or as a reward for the financial power of these capital groups which allowed you to return to the White House for another 4 years, despite not being able to keep a single one of the promises which you gave to the people. 
 
So we strongly urge you to keep your word to create employment for American people, without using the blood of people in other countries, regulate the many financial institutions and banks, put checks on their enormous power, control the pharmaceutical companies to behave ethically and only seek proportionate profits, build transparency, stop hiding information from the people, and most importantly, stop hitting your knees on the floor when corporations knock on your door.
                           
 
(Assist.Prof.Sumlee Jaidee)
Chair Person of FTA Watch
 
FTA Watch
The Thai Network of People living with HIV/AIDS (TNP+)
Renal Failure Patient Group
Alternative Agricultural Network
Rural Pharmacists Foundation
Drug Study Group
Thai NGO Coalition on AIDS
Foundation for AIDS Rights
AIDS ACCESS Foundation
BioThai Foundation
Foundation for Consumers
Health and Development Foundation
Thai Holistic Health Foundation
Ecological Alert and Recovery – Thailand (EARTH)
 

 

เอฟทีเอรายประเทศ: 
หมวดหมู่ของเนื้อหาในเว็บ: