มาตรา 190 ยังคงต้องรักษาไว้ รายการ Wake Up Thailand ประจำวันที่ 3 เมษายน 2556 ตอนที่ 2