เอฟทีเอว็อชเสวนา#2 "คุ้มครองการลงทุนที่เป็นธรรมกับประชาชน"

"คุ้มครองการลงทุนที่เป็นธรรมกับประชาชน"

วันพุธที่ 22 พฤษภาคม 2556 เวลา 13.00 - 16.30 น.
ณ ห้องประชุมสำนักงานมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค ราชวิถีซอย 7 (อนุเสาวรีย์ชัยสมรภูมิ)
ร่วมเสวนาโดย

  • ดร.ชิงชัย หาญเจนลักษณ์ - ประธานสภาธุรกิจร่วมไทย-ยุโรป
  • ฮิวจ์ วนิชประภา - Thai-European Business Association (TEBA)
  • ดร.บัณฑูร เศรษฐศิโรตม์ - ผู้อำนวยการสถาบันธรรมรัฐเพื่อสิ่งแวดล้อม­และสังคม
  • กรรณิการ์ กิจติเวชกุล - กลุ่มศึกษาศึกษาข้อตกลงเขตการค้าเสรีภาคปร­ะชาชน (FTA Watch)

ดำเนินรายการโดย: จักรชัย โฉมทองดี - โครงการศึกษาและปฎิบัติการงานพัฒนา (โฟกัส)