เชิญชวนพี่น้องคนเมืองเชียงใหม่ ร่วมเรียนรู้การเจรจาเอฟทีเอ ไทย-สหภาพยุโรป แบบที่ 1