คำประกาศเครือข่ายประชาสังคมตรวจสอบการเจรจาการค้าเสรีไทย-สหภาพยุโรป โรงแรม เลอเมอริเดียน เชียงใหม่ 19 ก.ย. 2556

โดย  กลุ่มศึกษาข้อตกลงเขตการค้าเสรีภาคประชาชน(FTA Watch)
หมวดหมู่ของเนื้อหาในเว็บ: 
เอฟทีเอรายประเทศ: