ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา 190

โดย  กลุ่มศึกษาข้อตกลงเขตการค้าเสรีภาคประชาชน(FTA Watch)

กลุ่มศึกษาข้อตกลงเขตการค้าเสรีภาคประชาชน (FTA Watch)

17 ตุลาคม 2556

หมวดหมู่ของเนื้อหาในเว็บ: