หนังสือตอบกลับจากนายพิศาล มาณวพัฒน์ หัวหน้าคณะเจรจาเอฟทีเอไทย-ญี่ปุ่น