เอฟทีเอว็อทช์ยื่นจดหมายเพื่อขอทราบท่าทีรัฐบาลญี่ปุ่นและคัดค้านการลงนามเอฟทีเอไทย-ญี่ปุ่นกับรัฐบาลรักษาการ