ข้อสังเกตในการพิจารณาร่างความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจ ไทย- ญี่ปุ่น (JTEPA) ว่าด้วยบทการลงทุน