หนังสือปกดำ-บทวิเคราะห์ข้อตกลงที่ถูกปกปิด-เอฟทีเอไทย-ญี่ปุ่น

โดย  กลุ่มศึกษาข้อตกลงเขตการค้าเสรีภาคประชาชน(FTA Watch)
หมวดหมู่ของเนื้อหาในเว็บ: 
เอฟทีเอรายประเทศ: