ข้อตกลงการค้าเสรี(เอฟทีเอ)ระหว่างไทย-สหภาพยุโรป(อียู)กับผลกระทบต่อการเข้าถึงยา

โดย  กลุ่มศึกษาข้อตกลงเขตการค้าเสรีภาคประชาชน(FTA Watch)
หมวดหมู่ของเนื้อหาในเว็บ: 
เอฟทีเอรายประเทศ: